March 13, 2015


Achthonderd bouwkavels worden verloot


March 13, 2015

Niet minder dan 800 bouwkavels worden uitgegeven in het nieuwe bouwproject van de overheid in de Prins Bernhardpolder. Van de 4080 aanvragen die zijn binnengekomen voor een bouwkavel in het nieuwe project, zijn 1721 door de screening gekomen. Deze personen zijn door de Bestuursdienst van Nickerie opgeroepen om een strookje af te halen op het bestuurskantoor in hun ressort. Het strookje is belangrijk voor de verdere afhandeling van een aanvraag voor een bouwkavel in het gebied achter de Prins Bernhardpolder, meer bekend als ‘Back Pro’. Op een gistermiddag gehouden persconferentie op het commissariaat, hebben districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh en de coördinator van de dependance Grondzaken Nickerie van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB), Zohoragatoen Santoe-Imamdi, uitgelegd wat de bedoeling van het strookje is. Joeloemsingh legt uit dat de kavels in het nieuwe bouwproject al bouwrijp zijn gemaakt. De natte infrastructuur is reeds aangelegd en het ministerie van Openbare Werken is drukdoende infrastructuur voor het wegennet in orde te maken. Volgens verwachtingen moet dat op uiterlijk 25 april worden afgerond. Er zijn volgens Joeloemsingh in totaal 4080 aanvragen binnengekomen voor een bouwkavel in het nieuwe bouwproject, wat volgens de burgervader aangeeft dat de interesse voor een bouwkavel heel groot is. In eerste instantie zullen 800 bouwkavels worden uitgegeven die variëren in oppervlakte van 500 tot 700 vierkante meter. Het hele project is ongeveer 90 hectare groot en beslaat om en bij 1500 bouwkavels met in achtneming van, tweede scholen, een sportveld, ruimte voor overheidskantoren. Omdat er meer aanvragen zijn binnengekomen dan er percelen zijn, heeft het lokaal bestuur in samenspraak met het ministerie van RGB, gemeend de mensen die een strookje hebben ontvangen, loten te laten trekken om in aanmerking te komen voor een kavel. Van de 4080 aanvragers zijn 1725 door de screening gekomen. De mensen worden per ressort opgeroepen voor de trekking. Op maandag zijn de belanghebbenden van de Henarpolder aan de beurt, dinsdag de Oostelijke Polders, woensdag Nieuw-Nickerie en afgesloten wordt met de Westelijke Polders op donderdag. De loten zullen, volgens Santoe, in transparante bakken worden geplaatst. Er zullen twee bakken zijn, namelijk één waarin loten zullen zijn die aangeven of men wel of niet in aanmerking komt. In de andere box zullen de mensen die een perceel getrokken hebben, hun perceelnummer trekken. Santoe benadrukt dat degenen die niet in aanmerking zijn gekomen voor een perceel, de moed niet moeten opgeven, omdat zij de volgende keer wel in aanmerking zullen komen. Het nieuwe bouwverkavelingsproject ‘Back Pro’, is op initiatief van het assembleelid Rashied Doekhie tot ontwikkeling gebracht. Ondanks beweringen van opposanten en critici, dat dit project nooit gerealiseerd zou worden, is met vereende krachten eraan gewerkt. Nu is het zover dat tot de uitgifte van de kavels kan worden gegaan. Gezien de woningnood in het district, heeft Doekhie gemeend de woningnood te verlichten door middel van dit project.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249