March 12, 2015


Consumenten geïnformeerd over gezonde voeding


March 12, 2015

Jaarlijks wordt er op 15 maart Wereld consumenten Rechten Dag (WCRD) herdacht. De afdeling Consumentenzaken (Coza) van het ministerie van Handel en Industrie (HI), organiseert in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid en het Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie (LMSZN), dit jaar wederom bewustwordingsactiviteiten in het kader van WCRD. Het thema voor dit jaar, vastgesteld door Consumers International (CI), is ‘Healthy Diets’, gezonde voeding. Een paneldiscussie over het thema van 2015, alsmede consumentenbescherming, informatieverstrekking op de Scholengemeenschap Nickerie en de vertoning van een documentaire en infomercial over gezonde voeding, zijn in de planning. Hiernaast zal er in samenwerking met het LMSZN een prikpunt worden opgezet voor burgers in Nieuw- Nickerie om hun bloeddruk en suikergehalte te meten. Burgers kunnen hiernaast ook hun gewicht meten. Volgens Consumers International, is ongezonde voeding gekoppeld aan vier van de tien grootste doodsoorzaken wereldwijd: overgewicht en obesitas, hoge bloeddruk, een hoog bloedglucosegehalte en een hoog cholesterolgehalte. De kosten van obesitas worden geschat op $ 2 triljoen per jaar. Het is tijd dat de wereld bewust wordt gemaakt van de kosten die er zijn als gevolg van ongezonde voeding. Suriname is sinds 1 januari 2014 lid van CI. Alle consumenten hebben niet alleen recht op voedsel, maar ook op gezond voedsel. Een bindend wereldwijd verdrag zou ervoor kunnen zorgen dat consumenten toegang hebben tot gezonde voeding en leiden tot een rechtvaardige, duurzaam voedselsysteem. Het thema van WCRD voor 2014 was ‘Fix our Phone rights’. Er zijn het district Para-maribo en Wanica, diverse activiteiten ge-houden in het afgelopen jaar. In 2013 zijn consumenten geïnformeerd over de financiële sector. Het thema gekoppeld daaraan was: ‘Ons geld, onze rechten’. Met de gedachtegang om consumenten over het hele land te informeren over hun rechten en plichten, is er besloten om de activiteiten rond WCRD dit jaar in Nickerie te houden. Dit maakt de Public Relations Unit Consumentenzaken bekend via een persbericht.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249