March 12, 2015


WHO-statistieken NCD’s onder Surinamers


March 12, 2015

De nationale statistieken over niet-overdraagbare ziekten onder Surinaamse mannen en vrouwen, kunnen als alarmerend aangemerkt worden en zijn relatief hoog in vergelijking met andere landen in de regio. Dit blijkt uit het recent uitgekomen rapport ‘Global status report on non-communicable diseases 2014’ (NCD) van de World Health Organization (WHO). De kernboodschap in dit rapport is, dat overheden met spoed actie moeten ondernemen om de belangrijkste niet-overdraagbare ziekten (leefstijlziekten) terug te dringen. Eén van de aanbevelingen aan overheden is: verbied of beperk alcoholreclame, hetgeen vooral vandaag, Internationale Nierendag, actueel is. In het lijvige mondiale rapport worden voor Surinamers hoge percentages geregistreerd voor wat betreft ‘voortijdige sterfte ten gevolge van NCD’, ‘NCD mortaliteit’, ‘alcoholconsumptie’, ‘onvoldoende lichamelijke activiteit ‘, ‘tabakconsumptie’, ‘overgewicht en obesitas’. ‘verhoogde bloedglucose’ en ‘ verhoogde bloeddruk’. In 2012 stierven  in ons land 900 mannen en 800 vrouwen als gevolg van een NCD, overleden ongeveer 169 op de 100.000 mannen en 143 op de 100.000 vrouwen als gevolg van een cardiovasculaire aandoening  en  48 op de 100.000 mannen en 33 op de 100.000 vrouwen ten gevolge van diabetes mellitus (suikerziekte). Met name de prevalentie van overgewicht en obesitas onder Surinaamse vrouwen, kan als uiterst zorgwekkend worden beschouwd, blijkt voorts uit het rapport. Maar liefst 49% van de mannen en 60% van de vrouwen kampt met overgewicht (Body Mass Index>25) tevens kampt 16% van de mannen en 30% van de vrouwen met obesitas (BMI>30).  Overigens zijn deze statistieken in feite een logische bevestiging van de hoge prevalentie van diabetes mellitus in ons land. Tenminste 9% van de mannen en 11% van de vrouwen heeft verhoogde bloedglucose waarden, registreert het rapport. Voorts is erg verontrustend dat van de adolescenten tussen 11 en 17 jaar, maar liefst 78% van de jongens en 84% van de meisjes fysiek onvoldoende actief is. Erg negatief is daarbovenop de per capita jaarconsumptie van pure alcohol van om en bij 7 liter en de vaststelling dat  57,2% van de mannen en 11,9% van de Surinaamse vrouwen in 2010 rookte.  Zorgwekkend is ten slotte, dat tenminste 25% van de mannen en 21% van de vrouwen in Suriname kampt met hoge bloeddruk. Adequate kosten-effectieve manieren om de last als gevolg van niet-overdraagbare ziekten terug te dringen, zijn volgens het WHO-rapport:  verbieden van alle vormen van tabaksreclame, vervangen van transvetten in meervoudig onverzadigde vetten, het tegengaan van hartaanvallen en beroertes, bevorderen van borstvoeding, invoeren van publiekscampagnes over voeding en lichaamsbeweging en screenen van baarmoederhalskanker.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249