March 11, 2015


(foto: Louis Alfaisie)

Definitief samenwerkingsakkoord Mega Front


March 11, 2015

De Democratische Unie Suriname (DUS), Nieuw Suriname (NS) en Nieuwe Leeuw (DNL), hebben vandaag, op het partijcentrum van De Nieuwe Leeuw het definitieve samenwerkingsakkoord ondertekend. Het samenwerkingsakkoord werd ondertekend door de drie partijvoorzitters: Japhet Dieko (DUS), John Nasibdar ( NS) en Dharm Mungra (DNL). Volgens Dieko, moet er hard gewerkt worden en moet men niet pronken en pralen met mooie woorden. Hij geeft verder aan dat het Mega Front (MF) ervoor moet zorgen dat zij niet dezelfde fout gaan maken die de vorige partijen in het verleden hebben gemaakt. Het MF moet gaan werken met de uitdagingen. Als gevolg hiervan gaf Nasibdar aan dat het MF gaat werken voor de jeugd. NS bestaat voor 80 procent uit jonge mensen, dus volgens Nasibdar is er geen andere keus dan te gaan werken voor jonge mensen. Tenslotte gaf Mungra aan dat het MF een ieder nodig heeft om samen te werken. Het Mega Front zal deelnemen aan de komende algemene, vrije en geheime verkiezingen. Het MF staat open voor andere politieke partijen die een samenwerking willen aangaan. Op 3 maart vond de ondertekening van de intentieverklaring plaats. Vandaag, een week later, vond het officiële samenwerkingsakkoord plaats. Dit heeft gelegen aan de intentie die is afgesproken. Er moest ook een definitief besluit worden genomen over de naam ‘Mega Front’ en over wat het partij symbool zal zijn. De naam is goedgekeurd door de algemene stemmen van de samenwerkende eenheden. “De naam ‘Mega Front’ is gekozen vanwege het groot denken en doen van de partijen”, geeft Dharm Mungra aan. Het MF heeft zijn eigen politieke programma. “Wan njung winti mus wai”, aldus Mungra. DNL zal de belangen van de bij haar aangesloten politieke partijen,namelijk: Nationale Ontwikkelings Partij (NOP), Ontwikkeling Door Eenheid (ODE) en de Progressieve Politieke Partij (PPP), nemen. Deze partijen zullen via de DNL ingelijfd worden bij het MF.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249