Buurtbewoners eisen vrijlating politie

De in verzekering stelling van twee politieagenten, werkzaam op de politiepost te Waldeck in het ressort Westelijke Polders in het district Nickerie afgelopen vrijdag, heeft tot onrust geleid. De agenten zouden in de nacht van donderdag op vrijdag een verdachte hebben aangehouden, nadat  buurtbewoners alarm hadden geslagen van een inbraak in een winkelzaak  aan de Nabidjan Sardhaweg, voorheen de St. Theodorusweg.  Het gelukte de politie om bij aankomst een van de daders, die bij het zien van de politie, de benen had genomen, in de kraag te vatten. Hij had zich verscholen in een bosschage in de omgeving. Aangezien de verdachte zich verzette bij zijn aanhouding, werd hij in de boeien geslagen. Tot verbazing van de benadeelde en de buurtbewoners, werd de verdachte later op de dag in vrijheid gesteld, terwijl de agenten die de belast waren met de zaak, in verzekering zijn gesteld. Buurtbewoners van Waldeck en omgeving vinden dit onterecht. Daarom hebben zij besloten vanmorgen in protestmars naar districtscommissaris (dc) Wedperkash Joeloemsingh te stappen en hem een petitie te overhandigen. In de petitie wordt gevraagd om gepaste maatregelen te treffen tegen de ressortcommandant van Waldeck, inspecteur Norma Martowidjojo, die ambtshalve ook hulpofficier van Justitie is, en de in verzekering gestelde agenten terstond op vrije voeten te stellen. Volgens de petitie die door de buurtbewoners is overhandigd aan de dc, zijn zij van mening dat de in verzekering stelling van de agenten onrechtmatig is en dat de agenten slechts hun werk hebben gedaan. Joeloemsingh die na het in ontvangst nemen van de petitie, de menigte kort toesprak, zegt zich ook af te vragen of de juiste procedure is gevolgd om na te gaan of de agenten verkeerd hebben gehandeld, aangezien er ook burgers aanwezig waren bij de aanhouding van de verdachte,  zij hebben ook geassisteerd bij de opsporing. De burgervader beloofde de petitie zo spoedig mogelijk te zullen doorgeleiden aan de minister van Justitie en Politie en hem te verzoeken een grondig onderzoek te laten instellen naar de juiste toedracht van de zaak. Aangezien Joeloemsingh de protesterenden niet kon garanderen dat de agenten in kwestie direct in vrijheid worden gesteld, besloten zij hun weg te vervolgen naar het politiebureau om de gewestelijke politiecommandant, Robert Rakijo, ook een kopie van de petitie te overhandigen en meer over de in verzekering stelling te weten te komen. Na het bureau te zijn  binnengestormd, werd de menigte door de politieagenten tegengehouden, toen zij probeerden ook het bureau van de gewestelijk politiecommandant (gpc) binnen te gaan. De gpc hield hun voor dat er een onderzoek wordt ingesteld naar de ware toedracht van de zaak. In opdracht van het Openbaar Ministerie is de afdeling Onderzoek Politie Zaken (OPZ) belast met het onderzoek van de zaak. “Het is dus afwachten, als OPZ hier komt, wordt iedereen gehoord en dan zal het onderzoek uitwijzen of de politiemannen wel of niet schuldig zijn”, aldus Rakijo tegenover de protesterenden.

More
articles