February 2, 2015


Justitia Pietas Fides MMDCLXXX


February 2, 2015

– ‘Wakti boi’. Uit strategische overwegingen, is de NDP nu echt niet genegen om zich voorshands al aan ABOP van het koppel Bravo/Bee te binden. Wie zit daartoe in de weg? Inderdaad, zit daar een geplande inbraakpoging die misschien —net als in 2010— gepoogd mag/zal worden, in wat nu V7 heet en vooral daarbij de aantrekkelijke VHP te ‘chanten’. ‘We go chant Chan strak, yere!’. Daarom moet Brunswijk wachten op zijn beurt en de uitgestelde liefdevolle omhelzing van “baas”. Daarom roept Abrahams nu bijna om balorig van te worden, dat de V7 ‘groepa’ gewoon moet zeggen, dat Chandrikapersad de presidentskandidaat is. Dan kan er binnen NDP vlotter geschakeld worden om de juiste parkeerpositie, nog vlak voor de verkiezingen in te nemen. Hoeveel stemmen op Bouta? Hoeveel stemmen op Chan? Zal daar dus ook een gesaldeerde kwijtingmeerderheid gelden (…), wie tussen 25 Mei 2015 en September 2015 of meteen in het parlement tot ‘onvervreemdbaar presidentskandidaat’ mogen tuimelen. Ook de VP moet dan in de telling worden meegenomen. Heel eenvoudig. Bouterse zal toch nooit zomaar ABOP accommoderen! Straks zit men dan met twee functionarissen ‘een pres’ en ‘een vp’ die beiden transnationaal gesignaleerd zijn? De NDP wil gewoon weer ‘chanten’ met de VHP, direct al op de avond van 25 Mei 2015. En Brunswijk moet dan niet denken met of zonder Hummer-offensief stoorzendertje te komen spelen. ‘Ka je mee ka je mee, als Bouta je roept ka je mee…?’. Het zal weer blijken waarheid te worden. Met of zonder een IDOS peiling in de achterzak. Weldegelijk of helemaal niet gefinancierd door ‘El Dipo’. “Owru gwenti so bun…! Yu no habi moni, dan mi e pai na slag”. ‘Denk a tori bun, yere bala Bravo. Yu musu e wakti rustik te Bouta keba bel nanga dem bigi wan fu VHP…, yere sisa lobi wan. Wakti rustik, Abrikadabri e go bel yu, baka na VHP kruderi’. – ‘Law law sani’. Een heleboel ‘kekke dinges’ worden dezer dagen op het politieke platform aangeroepen. “V7 is hetzelfde hoopje…?”. Hoopje wat Melvin…? Maar misschien bedoelt hij eigenlijk, dezelfde vliegen die ook bij hem, in het paarse gedeelte waar eeuwige duisternis heerst, verveeld in het rond zoemen. ‘Keke jongen’. Hopi loco. “Als jullie ballen hebben…, zeg maar dat Chan ‘pres kandidaat’ is…”. ‘Durf no…’, ijlt die Abrikadabri nog maar weinig coherent na. – ‘Kesho psycho styling’. Waar haalde hij uit de Para, al de mensen die op hem lijken toch vandaan? Kesho zou ongeveer 1000 mensen uit VHP/NPS gelederen, hebben geloodst naar de veilige armen van Rabindernath Parmessar. Als die dat allemaal gelooft, kan beter zijn vrind Guillermo S. daar afdoend antwoord op geven. Opsporing verzocht! ‘Mi e begi na tapu mi kindi, fu gi paars wan brik moro…’. Schaamteloze verschijnsels, op het dek. – Afwezig. Het begint een grijs te draaien weergave te worden. De voorzitter van de NDP komt niet opdagen. Onze verontschuldigingen, hor. Abri geeft verder aan, dat de leider niet meer zo jong en flex is…? Zal je maar even gezegd worden, overwegende de dubbele agenda’s die bepaalde mensen denken te kunnen onderhouden. ‘Gado kibri wi!’. – ‘Old song’. Men kan nu rechtstreeks, onder overlegging van de bedoeling en doelstelling, valuta kopen bij de Centrale Bank van Suriname? Lijkt wel de periode en nadagen van ‘het regiem’ in 2000. Toen ging ook alles cash over de toonbank van de moederorganisatie. Heeft men al begrepen, dat de Goedschalk optie nu als overlevingsdrijfveer werd aangevoerd? Lijkt van wel (…), nu de capriolenmaker steeds vaker en nadrukkelijker in bepaalde kabinet- en monetaire kring wordt waargenomen. ‘And now the end is near…, when I face…, a final curtain…’. – BTW. Brunswijk is uit op ‘toegevoegde waarden’. Bij gebrek aan kader, kan het niet anders dan dat zo een uitspraak wordt gedaan. Een partij of combinatie moet meer- of toegevoegde waarden meenemen naar een combinatie met ABOP? Voorspelbaar en bijna wetmatige gevolgtrekking. – Nauwlettend. In 1980 pleegde niet Van der Valk een coup in SU. De kolonel der grenadiers Hans Valk, droeg gewillig een blauwdruk aan om ‘bloedvergieten onder NL-staatsburgers’ op 25 Februari 1980 te voorkomen. Duidelijk en al meervoudig aangegeven, door Valks directe inlichtingenman. In 1983 veroorzaakte Caldeira een megastaking in de bauxiet- en energiesector. Nog even en de vliegtuigen stegen op, vanuit Fort Bragg werd toen disclassified aangemeld. Want bij Suralco en Billiton staakten alle helmen. Van witte stafhelmen tot aan de gele van de weekloners. Alles ging plaats. Een herhaling van December 1982 in de maak? ‘With buckets of causticsoda in the middle’. De stokoude DAF YP-s, werden vanwege het acuut dreigende gevaar (…), Venturini’s ouvertures en Grenada van ene Bishop/Coard/Austin in het achterhoofd, wijselijk door Lieuw Yen Tai cum suis van de brug bij La Vigilantia (Meursweg) teruggetrokken. Suralco bleek bepaald niet de EBS van een dag eerder te zijn. En de waarschuwing uit Pittsburgh en Washington DC, op die dolle dag dus ook niet. ‘Dus teki yu tai tai DAF-YP, go na yu oso yere, bro!’. “Just ya disappear…, all of you Palu-crazies”. En dan een meer gelukzalige Udenhout vervolgens in 1984 aan slag, met een nog heftig nasmeulende lont in de hand. Dan maar weer een zeer gevaarlijke toestand in de Para ontzenuwend. December/Januari 1983/’84. ‘Certified and registered’. De finale kwijting, is nog even aangehouden. – Onrecht. Het Openbaar Ministerie bij monde van de auditeur militair, heeft hedenmorgen tijdens de zitting van de Krijgsraad, in de zaak tegen door de vervolging geïdentificeerde verdachte moordenaars en uitlokkers, in het 08 December 1982 strafproces, gevorderd dat de procesgang voor een jaar wordt geschorst? Omdat er nog ‘geen antwoord’ zou zijn op de “inbraak/inbreuk”, door middel van verderfelijk politieke stunten en gebruik van een amnestiepaskwil, door het gerechtscollege aan te geven. Er waren ook geen gemangelde lijken van vijftien gefolterde en ongewapende ingezetenen van de Republiek Suriname? De zaak is duidelijk. Glashelder! Rechteloosheid dreigt het in de Republiek Suriname te winnen van grondwettelijk vastgelegde gerechtigheiddwangmiddelen. De ondervoorzitter van de NDP, speelt dezer dagen daar verdacht goed in, op bekender en redelijk divergente politieke platforms. Kan nooit de bedoeling van een vigerend rechtssysteem zijn. – Cambio. Een cambio-associatie zet advertenties in de krant, om de samenleving te waarschuwen voor ‘valutakoers fluctuaties’. Het land raakt met de dag meer in de war! – Olietori. De prijs van ruwe olie stijgt de laatste dagen fors. In de voorbije vier dagen is de prijs met 10 procent gestegen. Volgens analisten verwacht de markt dat de huidige lage prijs tot productieverlagingen leidt. Een lagere aanvoer van olie leidt dan tot hogere prijzen. De voorbije weken besloten in de Verenigde Staten tientallen boorputten de kraan dicht te draaien. De lage olieprijs maakte het produceren van schalieolie niet langer rendabel. De OPEC, het kartel van olieproducerende landen, besloot in november juist niet de productie te verlagen, ook al drongen diverse OPEC-landen daar wel op aan. De prijsstijging heeft vooralsnog geen effect op de prijs van benzine aan de pomp. Brandstofprijzen zijn gekoppeld aan termijncontracten en ruwe olie maakt maar klein deel uit van de benzineprijs. Drie weken geleden zakte de olieprijs onder de 50 dollar voor een vat en kostte zelfs even 45 dollar. De olieprijs hing daarna een paar weken rond de 49 dollar. Sinds afgelopen vrijdag steeg de olieprijs van 49 dollar naar meer dan 54 dollar. Een half jaar geleden kostte een vat ruwe Brent-olie nog meer dan 110 dollar. In een paar maanden tijd is de prijs meer dan gehalveerd. – MH17. Op de rampplek van de MH17 in Oekraïne is nog een kleine hoeveelheid menselijke resten gevonden. Dat gebeurde tijdens een zoektocht van defensie- en politiepersoneel samen met de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) en plaatselijke hulpdiensten. Er werd met succes gezocht bij de plaats Grabovo. “Het gaat om heel kleine stukjes menselijke resten”, vertelt correspondent David Jan Godfroid, die meeging met de zoektocht. “Het kunnen stukjes bot zijn of haren, dat weten we niet precies. Ook is nog niet bekend of het resten zijn van mensen die nog niet geïdentificeerd zijn.” Van drie Nederlandse inzittenden zijn nog geen stoffelijke resten gevonden. De menselijke resten komen waarschijnlijk zaterdag aan op Vliegbasis Eindhoven. Daarbij wordt dezelfde ceremonie gevolgd als bij eerdere repatriëringsvluchten. Bij de zoektocht zijn ook enkele persoonlijke bezittingen en wat wrakstukken ingezameld, die bewoners de afgelopen tijd in het gebied hebben gevonden. – Droga. Vorig jaar is rond de 9.000 kilo harddrugs in beslag genomen in de Rotterdamse haven. Het overgrote deel betrof cocaïne: 7.575 kilo. De drugs zijn onderschept door het Hit and Run Cargoteam (HARC). Dat meldt het Openbaar Ministerie zondag. De vangst was minder dan in 2013, toen 10.000 kilo aan harddrugs werd gevonden. Daarvan was 9.800 kilo cocaïne. De vangst van 2014 is ongeveer vergelijkbaar met die van van 2012 (3.600 kilo coke) en 2011 (6.000 kilo coke). Steeds vaker wordt de rip-off smokkelmethode toegepast, aldus het OM. Hierbij worden tassen met drugs bij een reguliere lading gestopt. In de aankomsthaven moet dan de drugszending uit de container gehaald worden. Zo ontdekte het team in november 3.000 kilo tussen fruit uit Costa Rica. HARC is een samenwerkingsverband van Douane, Fiod, Zeehavenpolitie en staat onder leiding van een speciale officier van justitie. – Op slot. Een onrechtmatige daad blijkt weer te zijn uitgevoerd en aangesticht vanuit het kabinet van het staatshoofd. Zo blijkt het salaris van Mr drs Sharmilla Kalidien – Mansaram wederom op oneigenlijke wijze/grond te zijn geblokkeerd. Zal wel weer een rechtszaak worden die de benadeelde ‘hands down’ denkt te mogen en te kunnen winnen. http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/27368 Justitia Pietas Fides MMDCLXXX

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249