Geen reden tot afkondigen noodtoestand

Sommige regeringsgelieerde vrienden hebben het in hun hoofd gehaald om de laatste dagen te praten over de mogelijkheid die de president zou hebben om de noodtoestand af te kondigen. Dit aan de vooravond van veel kritiek en ontevredenheid vanuit de samenleving. De Megacombinatie is ook in zwaar weer terechtgekomen nu twee parlementariërs van de NDP hun steun hebben ingetrokken. Dan worden rechtsgeleerde vrienden aangezet om wat uitspraken te doen om zodoende de publieke opinie te peilen. Wij houden u even voor wat ‘noodtoestand’ inhoudt: de noodtoestand of de Staat van Beleg, is een buitengewone rechtstoestand op grond van een publiekrechtelijke bekendmaking van een overheid dat de normale toestand en wetgeving tijdelijk niet meer van toepassing is. Tijdens een noodtoestand kan een overheid zeer slagvaardig handelen, zonder eerst toestemming over iets te vragen of overleg met inwoners te voeren.
Bij natuurrampen, zoals een overstroming, een aardbeving of een orkaan, kan de noodtoestand worden uitgeroepen. De noodtoestand bij oorlog heet `Staat van Oorlog’. In nog ernstigere gevallen (bijvoorbeeld bevoorrading is afgesneden, stad omsingeld) kan een `Staat van Beleg’ worden afgekondigd. De noodtoestand is, vanwege de versterkte overheidsbevoegdheden en verzwakte controle, een geliefd machtsmiddel van dictators gebleken. In sommige landen, zoals Syrië, is de noodtoestand jaren van kracht geweest. Hitler wist door het uitroepen van de noodtoestand in februari 1933 het parlement buiten spel te zetten. Om deze redenen mag volgens het BuPo-verdrag, een noodtoestand maar 90 dagen duren, en moet deze gemeld worden bij de Verenigde Naties. Nergens leest u dat onder andere omstandigheden de noodtoestand kan worden afgekondigd. Ook niet wanneer de regering haar parlementaire meerderheid kwijtraakt. Wij moeten ervoor waken dat de huidige machthebbers hun stoute schoenen aantrekken en het volk in een avontuur storten, zoals in de jaren tachtig reeds het geval was. Scenario’s worden in elk geval uitgewerkt. De masterminds draaien overuren.

More
articles