January 31, 2015


Eenheid Marronpartijen weggeslagen


January 31, 2015

Het is overduidelijk dat er geen eenheid binnen de Marronpartijen meer is. Dit was al enkele jaren het geval. Onderlinge twist en dominantie van een bepaalde partij, hebben de samenwerking met organisaties niet langer mogelijk gemaakt. Wat als A Combinatie begon, de droom voor alle binnenlandbewoners, is nu geëindigd in een compleet fiasco. In A Combinatie had je een vertegenwoordiger van de Aucaners, Saramaccaners en de Parmaccaners. Ook de inheemsen werden er in kleinere mate bij betrokken. Door interne strubbelingen en gedragsproblemen bij vooral de voorzitter van de Abop, zijn de spanningen alsmaar vergroot. Bij het aantreden van deze regering gingen de intriges door, waardoor de BEP uit elkaar werd gescheurd. Nu merken wij dat zelfs de Seeka, die ook binnen AC actief was, zijn eigen weg opgaat. Er is een nieuwe combinatie gekomen, te weten A Nyun Combinatie (ANC). In deze nieuwe combinatie hebben twee ex-ministers die als A Combinatie deel uitmaakten van de coalitie, zitting. Het gaat om Paul Abena van Seeka en Linus Diko van BP-2011, die een afsplitsing is van de BEP. Ook de Plattelands Bewoners Partij (PBP) zit in de nieuwe bundeling. Deze partijen zullen een gooi doen naar zetels bij de komende verkiezingen. Hoe sterk deze combinatie zal zijn, moet nog blijken. Dit geeft alleen maar aan dat de beoogde eenheid onder de binnenlandse partijen een utopie is gebleken. Het heeft er veel van dat sommige politici er baat bij hebben dat partijen met dezelfde filosofie liever uit elkaar blijven. Overal zie je de versplintering. Met deze bundeling zal ook Bravo een toontje lager zingen, aangezien hij dacht dat hij er alleen voor stond. Wij moeten ook nog uitkijken wat de bedoeling is van deze bundeling. Tussen nu en de verkiezingen, kunnen wij van alles verwachten. Het kan dat deze bundeling later afspraken maakt met de Megacombinatie, of met andere bundelingen.Wij zijn wel benieuwd welke prioriteiten dit blok heeft als het gaat om de ontwikkeling van het land.Hopelijk wordt dit geen herhaling van wat wij al hadden. En Bravo heeft een probleem extra, want nu wordt hij niet gelust door geen enkele combinatie. Hij mag zich wel bij ANC aansluiten, maar of hij dat wil, moet nog blijken. Ai Ronny, if yu ben de wan top politicus, was dit je niet overkomen.