January 31, 2015


Is de kruistocht tegen corruptie mislukt?


January 31, 2015

Wie o wie, had in augustus 2010 een grote mond dat er een kruistocht tegen corruptie gevoerd zou worden? Juist ja. De president van het land. Met veel fanfare kondigde hij de ene onmogelijkheid na de andere aan. Eén daarvan was bestrijding van het geboefte. En wat zien wij na 4,5 jaar. Juist ja, er is geen enkele kruisticht gevoerd tegen de corruptie. Gelden zijn op vreemde wijze verbruikt zonder dat daarvoor een goede verklaring is gegeven. Een van de veel besproken projecten is de naschoolse opvang. El presidente had zelf gezegd dat het een `nyan patu’ was. Nou is het onduidelijk of hij bedoelde een pot om te eten voor de kinderen, of een pot waaruit politieke vriendjes hebben gegeten. Maar uitgaande van het woord ‘nyan patu’ kan nooit worden aangenomen dat er iets positiefs bedoeld wordt. De kruistocht tegen corruptie is een fiasco geworden. El presidente was boos, want hij zei dat hij moe is van alle beschuldigingen. Hij nam zelf in zijn mond ‘never push a peaceful man too far’. Hij dacht hiermee het volk of tegenstanders schrik aan te jagen. Meneer de president, doe wat u denkt dat goed is, hoor, maar wij zeggen wel: ‘ don’t push a peaceful nation too far’. Misschien wilt u de hele oppositie opsluiten. Een vader van het land zal zich nooit zo uitlaten. Trouwens, de president die destijds nog in de oppositie zat, heeft vaker dingen verzonnen die nooit een stukje waarheid hadden. Hij heeft ook vaker gezegd dat er buitenlandse militairen bezig zijn hem in een val te lokken om hem zo op te pakken. Enkel en alleen om sympathie te winnen bij zijn achterban. Uiteindelijk weten wij dat er niets gedaan werd. En meneer de president; als u werkelijk een goede inlichtingendienst hebt, laat men dan de bewijzen aan u overhandigen en presenteer ze tijdens de komende vergaderingen van uw partij aan het volk. Laat de gemeenschap dan zien wie wel of niet de waarheid spreekt. Maar links en rechts schreeuwen dat men u niet met ruzie moet zoeken, daar koopt het volk niks voor. De president moet nu niet gaan klagen dat de oppositie ruzie aan het zoeken is. Had hij zich vanaf dag één aan zijn woord gehouden, had geen enkele politieke tegenstander wat te zeggen. Trouwens, de politiek is big business. Wie in de hoogste regionen zit, moet tegen een stootje kunnen.