January 30, 2015


Justitie blokkeert salaris Sharmila Mansaram


January 30, 2015

Het salaris van Sharmila Geeta Ratna Mansaram is wederom geblokkeerd. Over de maand januari heeft ze tot op heden geen salaris ontvangen, dit zegt ze in een vraaggesprek met De West. Nadat ze in 2010 met ontslag gestuurd was bij het aantreden van de huidige regering, werd ze daarna buiten functie gesteld. Tijdens deze periode heeft ze geen salaris ontvangen. Dit was de aanleiding om een zaak aanhangig te maken tegen het ministerie van Justitie en Politie. Verder merkte Mansaram op dat de rechtszaak toentertijd veertig maanden in beslag heeft genomen, want in die periode overleed haar advocaat, Fred Kruisland. In april 2014 is de uitspraak in het voordeel van Mansaram uitgesproken en het ontslag werd nietig verklaard. De achterstallige salarissen werden uitgekeerd tot en met december vorig jaar. Samen met de betekening van het vonnis heeft Mansaram een brief gestuurd naar de minister, met als vraag wanneer ze weer een aanvang kon maken met haar functie als onderdirecteur Algemeen Beheer, maar zij heeft tot op heden geen reactie van het ministerie ontvangen. “Ik wil weer werken, dit is echt pesten”, aldus de bezorgde Mansaram. Van het gebeuren heeft ze haar advocaat op de hoogte gesteld en ook over haar salarisinhouding over deze maand. Mansaram zegt ook dat ze haar salarisstopzetting verder geverifieerd heeft met het hoofd van de departementsleiding. Ze heeft vernomen dat haar salaris stopgezet is op basis van het principe: ‘No work no pay.’ “Ik wil mijn functie weer bekleden”, merkte ze verder op. Intussen is haar advocaat in gesprek geraakt met de advocaat van het ministerie. De boze Mansaram zegt verder, dat ze maatregelen gaat treffen en dat de stopzetting van haar salaris teruggedraaid moet worden. “Ik zal tot het uiterste strijd voeren”, aldus Mansaram. De West heeft minister Edward Belfort om een reactie hierover gevraagd, hij stelde: “Ik wil liever niet over die mevrouw praten”, want wat ik ga zeggen, gaan ze bewust anders vertalen.” door Melissa Achthoven

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249