January 31, 2015


Niermala Badrising officieel voorzitter


January 31, 2015

Gisteren is de permanente vertegenwoordiger van Suriname bij de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), ambassadeur Niermala Badrising, aangesteld als voorzitter van de OAS Inter-American Council for Integral Development (CIDI). De installatie vond plaats op het hoofdkwartier van de OAS in Washington en geschiedde in aanwezigheid van de secretaris-generaal van de OAS, José Miguel Insulza, de adjunct-secretaris-generaal Albert Ramdin en diverse vertegenwoordigers en autoriteiten van de OAS-lidstaten. Ambassadeur Badrising nam de leiding over van de permanente OAS-vertegenwoordiger van Trinidad en Tobago, ambassadeur Neil Parsan. Ambassadeur Badrising feliciteerde de vertrekkende voorzitter voor zijn “vastberadenheid, visie en toewijding” in het bevorderen van de integrale ontwikkeling van de Amerika’s tijdens zijn termijn. “The Government of Suriname and my delegation are committed to continue the work of CIDI with a high spirit of engagement and action”, verklaarde Badrising, die er aan toevoegde dat Suriname de nadruk zal leggen op integrale ontwikkeling “met een pragmatische aanpak” gericht op de omstandigheden, behoeften en prioriteiten van de lidstaten. In dit kader staan drie specifieke aspecten centraal, te weten: verhogen van de toegang tot kwalitatief goed onderwijs, ondersteuning van het concurrentievermogen van micro, kleine en middelgrote bedrijven en aandacht voor de problematiek van duurzame ontwikkeling en klimaatverandering. Bij de overdracht van het voorzitterschap, bracht vertrekkend ambassadeur Parsan het volgende in herinnering:  “We hebben als lidstaten van de OAS allen toegezegd te werken voor de bevordering van de economische en sociale vooruitgang van al onze volkeren. Het is onbetwistbaar, dat de ontwikkelingsagenda  van fundamenteel belang is voor de toekomstige stabiliteit en het succes van ons halfrond.” De permanente vertegenwoordiger van Trinidad en Tobago, vertelde dat tijdens de eerste zes maanden van zijn zittingstermijn, drie ministeriële bijeenkomsten werden gehouden: in cultuur, toerisme en concurrentievermogen. Hij herinnerde eraan dat zijn periode als voorzitter was gericht op de ondersteuning van kleine, micro en middelgrote bedrijven, voorts op innovatie en business development, alsook de ontwikkeling van het personeelsbestand. Bij het beëindigen van zijn functie, zei ambassadeur Parsan:  “Het was een genoegen voor mij dit proces te hebben geleid in de tweede helft van 2014 en ik zal mij standvastig blijven inzetten voor het vervullen van de taak die ons meeneemt langs het ontwikkelingspad voor een betere toekomst voor ons allemaal.”

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249