PTC speelt in op gebrek hoger technisch kader

“We merken dat de vraag naar hoger kader steeds groter wordt terwijl het aanbod niet in gelijke trend toeneemt. In onze eigen organisatie, PTC, voelen wij ook het tekort.’

Met het goed bezochte Openingscollege van de MBA-opleiding ‘Innovation & Technology’ 2015 – 2017 is op 27 januari jongstleden het nieuwe collegejaar ingeluid. De negen studenten die een aanvang zullen maken met hun studie, zijn naast de opleidingscoördinator ook toegesproken door de directeur van het Polytechnic College Suriname (PTC), de heer Robby Glenn Holband.
Na de toespraak heeft de heer Abimbola Abiola, een uitgebreide presentatie gegeven met de titel ‘Integrated Waste Management’. De Nigeriaanse professor heeft, behalve met zijn innemende stijl van presenteren, de studenten verrast met zijn onconventionele gedachtegangen. De rode draad door zijn presentatie legt vooral de nadruk op het creëren van ‘iets’ uit ‘niets’. Nieuwe methodes om afval te verwerken, en daarnaast het creëren van totaal nieuwe eindproducten, lijkt behalve zeer haalbaar, ook noodzakelijk.
De heer Holband deelt deze mening en geeft nadrukkelijk aan dat het gebrek aan technisch kader zichtbaar is en steeds groter zal worden. Het PTC streeft er derhalve naar om in Suriname dé aanbieder te zijn van hogere technische opleidingen. In het afgelopen jaar heeft het PTC de opleidingen ‘Agronomy’ en ‘Luchtverkeersdiensten’ opgestart, en is afstandsonderwijs al voor een groot deel geïmplementeerd in Nickerie. Waar de onderwijsinstelling geregeld op stuit, is de algemene gedachte dat technische opleidingen nog altijd als ‘minder’ beschouwd worden. Om deze achterhaalde mening te veranderen, zal het PTC zich dit jaar vooral actief richten op het informeren van de maatschappij. Voor het eerst zal het PTC dit jaar vertegenwoordigd zijn op het Kinderboekenfestival Paramaribo 2015. Dit festival wordt jaarlijks door duizenden schoolkinderen bezocht en biedt een mooie gelegenheid om de jeugd van Suriname kennis te laten maken met het momenteel nog vrij onbekende PTC.

Robby Glenn Holband

More
articles