Zoon benadeeld vader

Een jongeman is conform de eis ,namelijk 10 maanden onvoorwaardelijk onder aftrek, veroordeeld voor het benadelen van zijn bloedeigen vader. De jongeman Quincy S., merkte op dat hij misschien terug moet naar Stichting De Stem om af te komen van zijn drugsverslaving. Het is namelijk de derde keer dat hij veroordeeld wordt. Alle keren betrof het diefstal door middel van braak en inklimming bij zijn vader thuis. Op 18 november jongsleden was het weer zover. De vader kreeg een telefoontje dat zijn zoon bezig was goederen uit zijn woning te plaatsen in een voertuig. Zo gauw de benadeelde thuis aankwam, werd hem door een taxichauffeur medegedeeld dat de beklaagde zijn cellnummer voor de benadeelde had achtergelaten. Binnengekomen bleek dat een slaapkamerslot was opengebroken en dat er goederen waren weggenomen. De jongeman bekende slechts een deel van de goederen te hebben gepakt en voor dat deel is hij veroordeeld. Het betreft een damesfiets, brushcutter, rugtas, schoolbenodigdheden en koperen buizen. De rechter stimuleerde de beklaagde om tijdens zijn detentie na te denken over het terug gaan naar De Stem, zodat hij kan leren hoe hij beter met zijn vader kan omgaan. “Anderen hebben geen vader meer, of kennen hun vader niet of zullen hem nooit kennen. Wie een vader heeft, kan beter zo goed mogelijk met hem omgaan, want hij zal niet altijd met u blijven”, aldus de rechter.

More
articles