January 19, 2015


Vervolg: De week in Retro


January 19, 2015

– Geweld. Ja ja, van Abop- en NDP-vlaggen. De slimste mens zit wel binnen in eigen huis en heeft misschien wel of geen vlag voor de deur neergezet. De buurman en buurvrouw weten allang, dat het op 25 Mei 2015 VHP, KTPI, BEP, NPS of PL wordt. Want tussen Meerzorg en Albina, verstikken de ABOP en NDP-vlaggen zelfs de veel te veel aangebrachte drempel- en andere verkeersborden. Af en toe een VHP-er die genoegzaam wil wapperen op de mooie zondag. Maar ABOP en NDP…, ‘mi gado man’. “Fraga no e flaka na stembiljet…”, wist de man van het moment altijd te roepen. ‘Soerdatie no habi mati…, mi pa!’. Mag Tjallie Pahlad nu ook wel geeuwen. Maar Brunswijk heeft wel een soldatenvriend, waar men niks aan kwaad over mag zeggen…, en dat is Somohardjoooooo! “No wan enkri takru sani, yere Harold!”. En Edje Belfor kan ook beter zijn mond beginnen te houden, over voormalig superieur Santokhi. ‘Tide na fu Sabaku, tamara na Tjon Tjon e go nyan yu siri bon, bun strak mi booooi’. – Calimero. Alleen op de wereld. Lijkt het bijna te worden voor sommige neanderthalers die klaar gingen staan, met hun reeds eerder gebruikte rijlaarzen. Als de zaak helemaal ‘solo’ gaat, is er een individueel probleem! De Calimero’s maken zich danig zorgen op DNA-niveau. Want met positieve discriminatie op de kandidatenlijsten, komt men er schijnbaar helemaal niet meer uit. Gaan VHP, PL, BEP en NPS, nu ‘solo’ de verkiezingen van 2015 in? De suggestie wordt zowel door Somo, als een van de kleinere en behoeftige in de ‘nationale media’ gewekt. Heeft dan een ieder ook zo z’n pres-kandidaat? ‘The silent strategy is the most fruitfull strategy…!’. Intussen, worden er wel vele ballonnetjes opgelaten. Voor wie ze zijn bestemd, laat zich wel degelijk raden. De cijfers van 2010, moet men eigenlijk niet meer naar kijken. Alleen naar groeipolen en -cijfers. Want 2010…? Dat was ongehoord geflatteerd. En ook dat weet men. Nieuwe verkiezingen in 2015 en de ervaringsleer, mag wel even meeliften. Maar die cijferkolommen liever niet langer dan nodig. Want die troep, is allang achterhaald. Met frisse moed en modern strategisch elan, strak geëlimineerd! Als verfoeilijke vormen aan etniciteit en identiteitsdwang/-drang, ook uit het stopcontact kunnen vallen(…), is de overwinning zo gepiept. ‘No sweat and no fear at all’. – DDB. Afzetten van DDB zou Ameerali van Abop wel eens in de kaart kunnen spelen? Somoriaanse filosofie, is bijna gelijkwaardig aan de ‘stand-up comedy-acts’ die in het verleden OCER beheersten. Maar in het laatste Somoriaanse geval, echt niet ver van de realiteit. DDB eruit en Ameerali met Riso-apparatuur, wetbestendig erin? ‘Huuuuuuuh…, we frede yere!’. http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/27044 – ‘Kos kosi’. Bravo laat nadrukkelijk weten, dat in zijn wetenschappelijk jargon…, “niemand meer mag schelden op niemand” en zeker niet op Somohardjo en/of Santokhi! ‘A sori keba!’. American takki: ‘Power play in the making’. – ‘Shaking’. “Power play in the making? Who is shaking?” Inderdaad is oom Theofilio Vishnudatt ernstiger in de bibberatie geraakt. Zijn natuurwetten werken helaas niet meer. Tjallie, Sharmilla, Asis, Ajo, Indra-Marijke…, enzo! Met daarbovenop Chan? Wat wil oom Theo nog meer, ter overtuiging van het een en ’t ander? – ‘Mars in Frankrijk’. Wie beweert, dat het ‘de ver van z’n bed show is’, heeft op een verkeerd kussen of in een verkleurde hangmat geslapen. Op weg naar Albina, kon men vanaf Moengo de integrale ‘live – reportage’ woordelijk volgen, vanuit ‘Place de la Republique’ in Parijs. Woordelijk kon men via de Franse radiorelais in ‘La Guyane’ horen, dat 3.7 miljoen mensen in opstand kwamen tegen terreur en terrorisme. Met als slogan: “Je suis Charlie…, nous nous sommes tous Charlie…”. Maar dan meer nog, dat men op geen enkele wijze zich nog langer zal laten afslachten door de politiek- en religieusbelaste criminaliteit. Nooit meer. “Jamais, nunca mas, niemals mehr…”. Men kan het hoofd afwenden, maar de zaak van verzet tegen wat er hier of in het buitenland was, is tot in de poreuze knieholten van daders en verdachten doorgedrongen. ‘Je suis Charlie…’. Of was het ook een beetje: “Je suis Tjallie…”. In ieder geval is Momsie, vanuit het westelijk gelegen Nickerie er absoluut niet over uitgesproken, dat zijn warme doksa-vriend Tjallie, waar hij zo gezellig voor ging koken, nu bij de VHP is binnengeleid. En dat allemaal tot in Nickerie aan Momsie kwam vertellen. Van de week, zal Momsie nog weer iemand moeten uitschelden. Overwegende, het weinig karaktervolle Momsie-format. “Je hebt gestolen, je hebt meegedaan aan dieftigheid, je bent corrupter dan ik, je bent een verrader, je bent een…? “Houd nog maar wat in reserve, Momsie…!”. Want nog een veel dikker NDP-er met mega-achterban, gaat van de week ‘vet’ over naar de oppositie. Houd de broekriem maar goed vast. Ter voorkoming van het een en ander, aan exhibitionistische taferelen. Hopla! – “Summa na yu. San we go du”. Dat lijkt het thema te worden van de (ver-) zoenagenda die Ricardo Panka opstelde, toen hij convocaties verstuurde naar fractieleden in De Nationale Assemblée. Ook naar Charles Pahlad en Noreen Cheung, overwegende de hoge nood. Vervolgens ook wil praten met mensen die de mega ‘plus’ in het verleden of heden nog ondersteunden/-en. Benne allen zeer benieuwd! – ‘Watra sey’. Theo uit Wanica laat ‘in politicis’ weten, dat de Waterkant nog zal worden afgebouwd en kijkt daarvoor naar Openbare Werken. DNA-commissielid Guno van de Frontfractie, ziet ook de stilstand en kapitaalvernietiging gelijkopgaand met ‘publieke-/recreatieve behoeftes’. Hij vermoedt consequent, strekgeurende corruptiestrooisels uit OW te mogen waarnemen, bij dergelijke bouwstagnatie. – 53. Volgens afspraken met Washington DC, heeft de regering in Havanna – Cuba niet minder dan alle 53 op-/aangegeven politieke gevangenen vrijgelaten. Een goed begin, is en blijft het halve werk. – Treintje. Den Haag en de 130 miljoen Euro ‘plus’. Jawel…, nadat Noorman is aangetreden als geaccrediteerd ambassadeur van Nederland, gaf ook hij al vlot de boodschap kraakhelder weer, dat het ‘treintje van Jozefzoon’ garantiebestendig voorzien, niet om zijn ambassade en regering in Den Haag heen kan. Den Haag zal met een handtekening cq. paraaf sporend moeten meebeslissen…, in hoeverre treintje doorgaat/-mag of niet. Treintje is in ieder geval nu wel weer onderdeel van de politieke propaganda die opstijgt uit het kabinet van het staatshoofd. Niet dat alle ‘adviseurs van staat’, het eens zijn of konden worden met het treinbestel van Jozefzoon…, maar dat is natuurlijk weer een ander en meer voorspelbaar verhaaltje geworden. Echter zal de begroting voor het treintje niet rondkomen, als het quorumprobleempje van Geerlings-Simons, Panka, Bouterse en dus ook Jozefzoon geenszins wordt opgelost. En dat is weer aan de oppositionele krachten weg-/meegegeven. Niemand zal na de amnestiepaskwil van 2012 en de rommelige sociale wetgevingsproducten van 2014 –in een Brunswijk-vergadering aangelengd– nog zomaar ‘quorum’ verlenen. Niemand bij goed verstand, zal de regering nog ruimte bieden het erger te maken dan het allemaal al is. Zie nu ook maar, wat de ziekenhuizen overkomt met de zaakproblemen die on- en minvermogenden –in relatie tot nieuwe wetgeving– met zich meebrengen. En zie ook maar hoe dat financieel in elkaar steekt en binnen een vergelijksituatie nog is op te lossen. De vigerend begroting van 2014 heeft ook groter beperkingen, naast een ‘motie van wantrouwen’ die Bouterse en regering naar huis zouden moeten sturen. Patstellingen? Jawel…, ‘all over the place…!’ Allemaal al eerder aangemeld, meegemaakt en wetmatig geraakt(…), wanneer een regering dictatoriale neigingen begint te vertonen. Tomeloze verspilling geen enkele kunst meer in zich draagt en maar dodelijke gewoonte werd. Het landsbestuur uiteindelijk dus maling blijkt te hebben, aan de soevereine volkswil? Zien wat er dan weer van komt! – Verdwaasd en geërodeerd intellect. Website DwT: “De verkiezingsstrijd gaat tussen de twee B’s, Brunswijk en Bouterse”. Dit benadrukte Abopper Harold ‘Tjap’ Anches, zaterdagavond tijdens een bijeenkomst van de Abop in Tammenga. Hij raadde de aanwezigen af om te stemmen op een leider uit het samenwerkingsverband, waarbij hij de nadruk legde op Santokhi “…hoofd labaria…” en Somohardjo “…vervanger hoofd labaria…”. Ronnie Brunswijk, voorzitter van ABOP, greep deze georkestreerde kans aan om zowel Anches als Belfort te ordonneren op te houden met zowel Santokhi als Somohardjo aan te vallen. Leek bijna op de historische move van Jopie Pengel in 1965/’66…, toen hij Henck Arron ‘…in politicis…’ de opdracht gaf om David Findlay ‘publiekelijk’ aan te vallen. De annalen van het land gaven aan, dat een evenzo onervaren Arron niet goed wist waarmee de aanval in te zetten. En dat hij daarom maar wat begon te zemelen en op stuitende wijze een potlood op Findlay richtte. Op een gegeven moment, vroeg ‘opdrachtgever’ Pengel ‘het woord’ en viel de jonge Arron meteen af, met “welgemeende verontschuldigingen” naar David Findlay toe. De weg werd/was geopend om het politiek weer te proberen tussen Pengel van de NPS en Findlay van de SDP. Toentertijd sinds de maand December 1953 ernstig gebrouilleerd. Er kwam inderdaad een coalitiesamenwerking 1967 tot de val van Pengel in 1969. Een dus eerder beproefde politieke zet en steunverruimende strategie, onder volwassen partijleiders aan het einde van de jaren zestig. Blijft nog de vraag, waar de studiepoging van Brunswijk zich op richt en wat de doelstellingen allemaal mogen zijn/worden. Wie hapt en/of gaat daarin mee en wie weer niet? ‘That’s the question…, when you deal and try to respectfully wheel…!’. – Piranha. Het was weer zover, dat gasten van een ressort werden aangevallen. http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2015/01/12/weer-aanval-piranhas-op-bezoekers-overbridge/ – Chaos. Met de terugkeer van DC Jerry in Noord en de creatie van een eigen mooi aircodistrictskantoor aan de Sommelsdijckstraat, is het simultaan ook nog wel gedaan met de neusvleugels van menig bewoner in de wijk Ma Retraite I, II en III. Daar zorgt de stink BarbeQ.-tent aan de Plutostraat en een dependance van Roopram in Elizabeth’s Hof, wel weer gelegenheidbelast voor. Het is wederom godgeklaagd, met de gewraakte openluchtrestauraties die de atmosfeer en luchtkwaliteit in de noordelijke woonwijken al om 07.00 uur v.m. bepalen. ‘Jerry styling, so bun. Full blast…, tingi smoko!’. Was dan maar in het bos van de Para blijven hangen. Want dit is natuurlijk zeer verdachte rommel. – EBS. Dovemansoren lijkt het wel en de zichzelf opgeworpen overlegorganen, hebben de deuren van vergaderruimten afdoend geluiddicht getimmerd. Naarendorp styling, beta! – Staatsolie. Wat is daar precies aan de hand. Moet men winsten vooruit afdragen, in de vorm van voorschotdividenden? Omdat de Staat buitensporige ‘commitments’ is aangegaan die het verdere exploratie- en exploitatieveld aantasten/dwarsbomen? Is daarom de regering, door Bouterse bijeengeroepen? Lijkt van wel. Goudopbrengsten zouden ook in verzamelhuis/-kluis terecht komen en als lening naar EBS worden getransfereerd? Er wordt bij het leven geschoven met vermogens van het Volk en de lekkage wordt alsmaar groter. Men kan schuiven wat men wil. De Staat lijkt meer dan failliet te zijn gegaan. ‘Maduro – styling and lessons learned well…, in Caracas!’. – ‘Extradition’. Op microniveau de ‘beweging van gerechtelijke uitlevering’ van ene Edmund Quincy M. een Suri-staatsburger die vanuit Trinidad & Tobago richting USA zal worden gepost. Is waarschijnlijk in een netwerk, een web van misdaad terechtgekomen, wat de verdachte uiteindelijk niet meer onder controle had.http://www.jamaicaobserver.com/latestnews/TT-court-orders-extradition-of-Suriname-national – Mega misdrijf. Aanslagen tegen het ‘vrije woord’ en andere ‘cultuuruitingen’, worden nu afgestraft door gerichter politieacties in Frankrijk. Alarmfasen werden ingesteld, in alle zichzelf respecterende stadsbesturen. De protesten met als slogan: “Je suis Charlie…”, overheersen de vele samenlevingen. Uit Jemen enkel een bericht, dat Al Qaeda de zaak in Parijs voor mekaar bokste en een gijzeling in een Joodse bakkerij (…), de IS-signatuur droeg? Het is oorlog tegen terrorisme. In Suriname en de Caribbean, protesteren media- en islamitische organisatie ‘hand in hand’ met andersdenkenden, tegen wat zich als terroristenmisdaad voltrekt.– Signaal. Een motie van wantrouwen, in het parlement aangenomen of niet, heeft enkel een signaalfunctie richting een mandaatloze regering. Een aanwijzing om op te stappen. Het nut zo een motie in te dienen, zal goed moeten worden afgewogen, nu het schijn- en zichtbaar is gedaan met de regering Bouterse. Zien wie nog enig zelfrespect meevoeren en wie natuurlijk weer niet. Gelijk een graadmeter hoe het met de nationale civilisatie is gesteld. – Treinstel. Spoorwegpolitie in de maak. Dwingelandij is inderdaad een menselijk verschijnsel. Maar ook een aanhoudende ziekte. Fenomeen waar men eigenlijk in rationele zin en met de kennis casu quo de realiteiten van het heden, geen acht op zou moeten hoeven slaan. – L’optimist du Para. NDP-er Ricardo Panka uit de Para, wil het op de maandag aanstaande –in opdracht van zijn meerderen– nog even proberen binnen een driftig gewenst fractieberaad met NDP-ers en daarna de “megagroep”, virtueel trachten bij elkaar te brengen. Misschien dat ook nog de ‘groep van Abop c.s.’, in coalitieverband ‘acte de presence’ wil geven in het assembleegebouw. Zien of dat allemaal nog realiseerbaar is. – Archief. De weduwe van Henck A.E. Arron stelde op de vrijdagavond van vorige week, het persoonlijk archief van de oud-premier en vicepresident, symbolisch ter beschikking van het ‘Nationaal Archief’ en sprak daarbij de hoop uit, dat het overhandigde materiaal een gedegen bijdrage kan leveren aan de historische werkelijkheid, realiteitszin, een bevochten zelfbewustzijn en uiteindelijk verwezenlijking van de ‘staatkundig onafhankelijke Republiek Suriname’. – Interpol. Stephan W. is op de signaleringslijst van Interpol geplaatst door het Openbaar Ministerie van Suruiname. – Wraking. De wrakingsactie van de advokaat Gerold Sewcharan, in de case ‘Desi Bouterse vs. Chan Santokhi’, is door het Hof van Justitie voorspelbaar afgewezen. De wraking ontstond uit tactische overwegingen, aan het eind van het jaar 2014. De weg is nu vrijgemaakt, voor hetgeen Santokhi ter verdediging te berde zal brengen over de persoon van Bouterse en diens activiteiten door de jaren heen. De zaak ging rollen, nadat Santokhi enkele gevleugelde beschuldingen vanuit een PL-podium had afgeschoten richting de persoon van Bouterse en dus niet zoals de raadvrouwe van hem beweert, ‘in’ het ambt van staatshoofd. Santokhi heeft intussen de persoon van Bouterse ook meervoudig aangegegeven, dat deze hem nimmer monddood zal kunnen maken. Nunca mas! – Cocaine. Een grote hoeveelheid cocainepasta, werd op de vrijdag in beslag genomen. Vier aanhoudingen tot dusver, op de gevorderde vrijdagavond aangemeld. Starnieuws geeft een videolink via: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/27122 De Observateur van Sranan.