January 19, 2015


Wegwijzer website CBvS gebruikersvriendelijker


January 19, 2015

De Centrale Bank van Suriname (CBvS), heeft een Booklet/Handleiding voor gebruik van de website laten samenstellen, die stapsgewijs en op een eenvoudige manier illustreert welke informatie waar te vinden is. Dit meldt de moederbank in een persbericht. De handleiding (PDF file) is te downloaden via de website: http://www.cbvs.sr/nl/publicaties/incidentele-publicaties. De CBvS bericht, dat de bank ruime aandacht schenkt aan kwalitatief goede en tijdige informatievoorziening aan binnenlandse en buitenlandse gebruikers, zoals door middel van persberichten, statistieken en andere publicaties. Het gros van deze informatie is beschikbaar via de website van de Bank (www.cbvs.sr), welke een belangrijk instrument is in het voorlichtingsbeleid van de Bank. De beschikbaarheid en de kwaliteit van de informatie op de website wordt continu verbeterd. Op de site staan de meest recente CBvS-weekbalansen, een toelichting, evenals het archief van de afgelopen jaren gepubliceerd. Ook uitgebreide financieel-economische statistieken, de jaarverslagen en het nieuws ten aanzien van belangrijke macro-economische evenementen en gebeurtenissen, hebben een plek op de website. Het is van belang dat geïnteresseerden een gebruikersvriendelijke toegang tot het web ondervinden. Op de startbalk vindt de websitebezoeker de subgroepen: CBVS, Macro-Economie, Financieel Systeem, Toezicht, Statistieken, Publicaties & Research, Persberichten en Wetten. Op de startpagina vindt men: a. Governor’s pagina waarop de visie van de Governor, b. Highlights (hoogtepunten), c. Evenementen, d. Nieuws en e. Financiële educatie. Rechts van de startpagina zijn weergegeven: a. Douanekoersen, b. Wisselkoersen, c. Goud-certificaten, d. Inflatie en e. Weekbalans. Onderaan de startpagina kan men met een klik naar Geschiedenis, Taken, Institutioneel profiel en Bibliotheek van de CBvS.