Dokter Dew Sharman was in 2010 lijstduwer -NF

Over 128 dagen gaan de kiezers weer naar de stembus. Bij de komende verkiezingen (2015) zal de politieke strijd vooral geleverd worden tussen de samenwerkende partijen (misschien de naam G-7) en de Mega Combinatie. De komende weken en maanden zal ik vooral een terugblik maken van de afgelopen verkiezingen (2010). Vooral kandidaten zullen in het voetlicht van de kiezers geplaatst worden. Men stemt op politieke partijen (combinaties), maar de inspirerende kandidaten geven de glans aan de politieke partijen en zorgen ervoor dat de overwinning makkelijk binnenkomt. Volgens bekomen informaties hebben de samenwerkende partijen (met uitzondering van een of twee districten) al een overeenstemming bereikt met betrekking tot de positionering van politieke partijen op DNA-niveau. Ik zal in dit artikel vooral mijn blik werpen op de VHP.

VHP is een machtige factor in G-7
De VHP heeft, vooral met de komst van de nationale leider Chandrikapersad Santokhi, een ander politiek gezicht gehad. Begrijpelijk, een jonge leider van 55 jaar heeft meer “drive” en heeft de afgelopen jaren grote metamorfose gebracht binnen de VHP op alle niveaus. De middelpuntzoekende kracht van de voorzitter van de VHP heeft ertoe geleid dat velen (vooral uit de Paarse -gelederen) naar het “VHP-huis” zijn teruggekeerd. Een van de belangrijke uitspraken welke voorzitter Chandrikapersad Santokhi bij verschillende gelegenheden gedaan heeft, is het volgende: “ Ik kom op 25 mei 2015 met een Dream Team”. Elke nuchterdenkende VHP’er weet wat de voorzitter van de VHP bedoelt met een “Dream Team”.Ten overvloede wil ik nogmaals benadrukken dat met een Dream Team bedoeld wordt dat de voorzitter van de VHP met jonge, capabele, integere, betrouwbare, dynamische en inspirerende kandidaten zal komen, die een politiek schoonblad hebben (politieke tabularaza). Deze kandidaten moeten tot de verbeelding van de kiezers spreken. De VHP beschikt over een schuur van zulke inspirerende aspirant kandidaten. Tot één van de kandidaten die wij tot dit “Dream Team” kunnen rekenen in Paramaribo, is niemand minder dan de medicus/politicus drs. Dew Sharman.

Dokter Dew Sharman bijna gekozen in 2010
Wij moeten in de politiek vaker keuzes maken. Iedereen wil op de lijst komen, maar niet iedereen kan op de lijst geplaatst worden vanwege beperkte posities. Dit geldt voor elke samenwerkende partij (G-7). Wij willen anno 2015 geen Willem de Zwijgers hebben in het parlement; wij moeten kandidaten hebben die de Engelse taal machtig zijn en ook makkelijk verbanden kunnen leggen. Hierbij speelt de geestelijke bagage een belangrijke rol. In 2010 heeft de VHP dokter Dew Sharman in beeld gebracht als kandidaat in Paramaribo. De VHP had vier plaatsen op de NF-lijst in Paramaribo te weten nummer 2, 7, 13 en 17.Op nummer 17 werd de medicus Dew Sharman geplaatst, maar de leiding van de partij had op elke wijkvergadering en ook op massameetings de achterban van de VHP opgeroepen om op nummer 2 te stemmen. Een deel van de VHP’ers heeft de oproep van de leiding van de VHP naast zich neergelegd en zijn gaan campaignen voor de medicus, drs. Dew Sharman. Men wilde dokter Dew Sharman, die op de zeventiende geplaatst was, via voorkeur binnenhalen. Hij behaalde, ondanks alle oproep van de leiding van de VHP om op nummer 2 stemmen, 4.559 stemmen. Het Nieuw Front behaalde in 2010 in Paramaribo 38.745 stemmen en was goed voor 7 zetels. Wilde dokter Sharman in Paramaribo via voorkeur gekozen zijn, dan moest hij in 2015 (38.745: 7 + 1 ) = 5.536 stemmen behaald hebben. De medicus D. Sharman is niet gekozen, omdat hij een tekort had van 5.536- 4559= 977 stemmen. In Paramaribo was het voor de VHP niet moeilijk om die 977 kiezers tot andere gedachten te brengen.

De leiding van de VHP zal een wijs besluit moeten nemen
Ik zit niet in de leiding van de VHP; ik zit ook niet in de officiële structuren van de partij (Hoofdbestuur, Adviesraad, Wetenschappelijk Bureau of in kernen); ik heb geen stemrecht, maar als ondersteuner van de partij zal ik altijd met een goed advies komen om de VHP groter en sterker te maken, via woord en geschrift. Ik zal mij ook inzetten voor een beter Suriname, omdat in mijn conceptie (denkbeeld) persoonlijke ambities ondergeschikt gemaakt moeten worden aan het nationaal belang.

Wijze en inspirerende woorden van pater Choenni
Op zaterdag 16 januari heeft de VHP een dankdienst gehouden in verband met het 66-jarige bestaan van de VHP. Een zeer inspirerende geestelijke leider/pater drs. Choenni heeft de aanwezigen tot nadenken gezet. De pater heeft de boodschap van de paus in een notendop vertolkt. Om slechts enkele zinnen op te noemen wat de Paus tegen de geestelijke leiders (priesters) in Rome gezegd heeft. De Paus zei: “Men moet niet denken dat men onmisbaar is op deze aardbol; men moet niet denken dan zonder jou de wereld niet bestaat; geestelijke leiders zijn dienaars van het volk”. Met ons nuchter verstand kunnen wij deze boodschap ook overplanten op politici.

Tenslotte het volgende citaat van Lao Tse: “Wie geen vertrouwen stelt in anderen, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen”.

Hardeo Ramadhin

More
articles