January 19, 2015


Justitia Pietas Fides MMDCLXIX


January 19, 2015

– Weekeinde. Het was op zich een interessant weekeinde. Maar wat het volgende weekeinde nog interessanter maakt, is de Massameeting die de oppositionele samenwerkingspartijen op Zaterdag 24 Januari 2015 organiseren in het hoofdkwartier van de VHP. Het uur van de waarheid in ‘HQ de Olifant’. Alle speculaties en speculanten, kunnen dan in één keer bevroren geraken of met vakantie. – Strak. Het mag een ieder duidelijk worden, dat buitenlandse investeerders zich na 25 Mei 2015 zullen moeten onderwerpen aan een stringenter immigratiebeleid, waarbij niet langer geduld zal worden, dat buitenlanders ‘en masse’ binnenkomen en zorgvuldig opgebouwde samenlevingsstructuren komen vernietigen of de economie een destructieve wending geven. Het moet daarmee afgelopen zijn, is de boodschap in een ’nut shell’. – ‘Todo bere, nanga todo prasoro’. Een fenomeen waarmee de NDP blijkbaar gelukkig is. Eerstens een Palu en toen de ‘empty handedBVD van Dipo. Lege hulzen die zich binnendrongen en vervolgens wetmatig het ‘hek van de dam’ viel. Want wat nu “Marktplaats NDP” binnenstroomt is niet eenvoudig. Allerlei nieuwe partijtjes en pasteitjes. Met eenlingen aan het hoofd die denken de NDP te kunnen overspoelen. Komen botsingen van. Want waar waren die vogels allemaal daarvoor en in het verleden? Ze stonden op rij om vuil te smijten naar de NDP en aanhang. Nu komen ze ‘saka fassi’ aanmelden. Lege huls partijen die een belediging vormen voor alles wat enige beschaving in zich draagt, binnen het legitieme electoraat. – ‘Sweet sixteen’. Je bent ondeugend en gaat bij gelegenheid ‘joy – ride’ maken met andermans voertuig. Niet doen! Je wordt niet door een wetsdienaar opgebracht en ongewapend afgevoerd…, maar opzettelijk doodgeschoten door een getrainde staatsmoordenaar. Suriname wordt nationaal en internationaal van harte gefeliciteerd. ‘Sweet sixteen and being kissed by military bullets’. – ‘SU-Invest’. Boodschap aan internationale investeerders. ‘Times will always tell in time’. Volgens het ongelikte ontbijtblad van de Surinaamse Berlusconi en mega-energieonderhandelaar van Bouterse, zal de Suralco/Alcoa feitelijk genationaliseerd worden. Wie worden daar beter van, als de krachtcentrale van Alcoa/Suralco te Afobakka in handen valt van de lokale vertegenwoordiger ener Finse energiegigant? In een mandaatloze regeringsperiode? Wat een land, wat een populistische bedriegerij. – Bewijslast. Misschien moet Parmessar even wachten tot Santokhi de bewijslast voor corrupt handelen, door Abrahams op Openbare Werken, evenredig op het groene laken van de Rechterlijke Macht dropt. Het is een bekend gegeven dat Parmessar soms begint te ratelen, nog voordat een cerebraal gedeelte binnen de ‘kwab’ in werking is getreden. Zo was Parmessar vergeten, dat hij Nederlands staatsburger was en volgens informatie een NL-paspoort aangedreven kreeg in de buurt van Rotterdam en misschien wel de gemeente Dordrecht…, waar er voor een naamgenoot werd ‘gearbeit’. ‘Denki bifosi yu e taki…’. – Remy. Hij is zonder slag of stoot ‘Pikin Jopi Popie’ gedoopt, door ‘Pikin Ingi Boi’. Johan Adolf Pengel draait intussen met aangezwengelde booster, 360 graden aan omwentelingen per seconde in z’n graf, bij dit meest primitieve aan verraad. Intussen een hete ‘woestenij – brassa’ van Royke uit Ceuta-Marokko, welke ook nog maar net voor de Kerst 2014 Surinaams staatsburger, ‘overnight’ mocht worden en de baan van ‘mini-ster’ op het te creëren Ministerie van Informatie misschien moet gaan pakken en Limbo z’n nieuwe baas mag worden? Ja, zo gaat dat vaker, overwegend in het paars aangestoken Tamansari-lichtpuntje. Infantiel petje op en je maakt carrière. Speciale maten in aantocht, voor de enigszins wat vergrote en dus opgekookte schedelomvang. – ‘Pakslaag’. Cobi van de ‘groene partij’ wil de regering en leider van dat mandaat- en maatloze, een pakslag toedelen? Na wat er allemaal aan waanzin tussen 2010 en het heden is geconstateerd? ‘Huuuuuh, we kom frede yere…!’. Heeft Pedro A. die Cobi dat allemaal geleerd, op het terras van het Amstel Hotel in Amsterdam? Onder het genot van een dikke sigaar? ‘Pakslaag in politicis…’, zal de overmoedig geraakte Cobi misschien bedoelen. Wie neemt hij daarvoor eigenlijk mee? Hoogstwaarschijnlijk, de zeer gespierde secretaris. – 400. Vierhonderd kilo’s cocaïnepasta en de meest achterlijken in de samenleving beweren nog steeds hardnekkig, dat de soevereiniteit van het land Suriname niet in gevaar wordt gebracht of latent in gevaar is! ‘Luku san e bori kom, stupid’. – Waste. Energieverlies bij juridisch gebakkelei over wie nou gelijk heeft bij meningsvorming, ter zake een zogenaamd ‘mislukt bouwsel’, waar het ‘hoofdbureau van politie’ uiteindelijk al jarengeleden moest komen te staan. – ‘Inbeslagname’. Het confisqueren van een gsm-mobiel door de politie, kan inderdaad enkel en alleen wanneer er sprake is van betrokkenheid bij een misdrijf en bepaald niet anders. Ook zal het Parket toestemming voor de inbeslagname moeten aandienen en het communicatiezaakje als bewijsstuk mogen erkennen. Niet ene politieman of vrouw is daartoe bevoegd. Toch nog maar verklaren, uit hoofde waarvan de Amerikaanse regering bepaalde zaken toespeelt die nog niet met een aangepaste wetgeving kunnen worden gedekt noch ingezet. – AZP. De personeelsleden van het Academisch Ziekenhuis moeten volgens de bewindvoerder op Volksgezondheid ‘wachten’, op overmakingen van het Ministerie van Financiën om werkkleding te kunnen aanschaffen. Het land lijkt op een …! Wie wachten er niet of hoeven niet te vragen om belachelijk aandoende salarissen, uitgekeerd en overgemaakt te krijgen door een Sinterklaasachtig en verspillend staatsgebeuren? Juist ja! De om redenen omklede bevoorrechte elite. ‘25 Mei 2015, a sa musu keba!’. – Fysiek. Een leuke karikatuur om aan te geven, dat er best wel vragen zijn over de fysieke en ook psychische condities van wat men noemt, vooruitgeschoven presidentiële kandidatuur. In de USA een doodgewone zaak. – Edje. Die meneer Belfor laat op een manier zijn excuses aan Jhauw van Surishopping aanleveren die niet bevredigend zijn. Maar misschien kan Edje het niet anders aanpakken. ‘I sabi toch?’. Je had ook zo een die zei: “Rechter Von Nies, wil dat ik op zo en zo een manierje escusjes maak…’. Ach, laat maar waaien…, ze weten niet beter. – 60 jaar. Wie het breed heeft laat het net als ‘Momsie uit South Drain’ superbreed hangen, in zijn partijcentrum. Dan weet de gemeente ook meteen, waar alles aan ontwikkelingsmiddelen is gebleven. – ‘Dem man bigi, yere!’. Staatsolie laat weten niet te kunnen potverteren, al zou men geen geld in Merian hebben gestopt namens de Staat. Ook als dat niet was gebeurd, gaan de salarissen naar de diepvries. Want de olieprijs geeft kopzorgen. Schaliegas en olie zeker. Dat is nou het resultaat van geopolitiek op niveau. Wie niet wil luisteren, zal met Maduro in Caracas mee moeten voelen. ‘Simple comme bonjour!’. Geen ‘windfall fundcreations’? Dan ook geen verhoogde salarissen. Geen olietarieven in de lift, dan zeker niet potverteren. Geduld houden! Ook aan meneer Read geraden. Er komt een nieuwe regering die economieverantwoordelijk zal bezig gaan, op dit westelijk halfrond. En niets anders. ‘Na so a de…, na so a sa musu fu kom tan’. – Rassenhaat en etniciteit. Een schoolvoorbeeld van dat gegeven, kwam al naar voren in het verkiezingsjaar 1987. Toen de gedoodverfde NDP-leider op het podium klom, tijdens de campagnesluiting en alle aanhang confronteerde met de beruchte ‘ka-kare speech’. Lees 23/24 November 1987. Het is daarna eigenlijk nooit meer goed geworden, ook niet toen de Shankar-regering onder bedreiging werd neergehaald op 24 December 1990. Een analyse kan overal op het Internet worden gevonden en nu even te volstaan, met: http://www.debrussels.nl/infusions/newsarchive/readnews.php?readmore=6477 – DDB. Er is zorgvuldig gezocht naar en ook additionele bewijslast gevonden om ten overstaan van de rechter te repliceren, hoe de voorzitter van de VHP op zijn ‘deducerende gedachten’ is gekomen, aangaande de persoon van Desire Delano Bouterse, het operationaliseren van persoonshandelingen en wat deze als militair/burger dit land allemaal heeft aangedaan. Blijkbaar een absoluut niet te kwantificeren of te versmaden bedrijfsschadenresultaat. http://www.mijnwoordenboek.nl/synoniemen/repliceren

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249