January 17, 2015


PBO in zee met NDP


January 17, 2015

De Partij Belangenbehartiging (PBO) van Ronald Hooghart gaat in zee met de Nationale Democratische Partij (NDP) van president Desire Bouterse. Hooghart had gisteravond tijdens een lange toespraak bijna alle andere opties afgekraakt, voordat hij het publiek vroeg wat dan overbleef. Bijna voorspelbaar riep het publiek in koor ‘Paars, paars, paars!’, doelend op de NDP. PBO-voorzitter Hooghart werd vrijwel meteen daarna demonstratief gefeliciteerd door een man uit de zaal die gekleed was in een NDP-shirt. Daarna volgden er nog meer NDP-ers samen met zijn eigen PBO-mensen. De opo yari ontmoeting vond plaats in het centrum van de Centrale van Landsdienaren Organisatie (CLO), waarvan Hooghart ook de voorzitter is. Hooghart, die overigens de enige spreker van de avond was, zegt dat zijn partij zich wil gaan inzetten voor de belangrijke sociale voorzieningen van de werkende klasse. De nu gepolitiseerde vakbondsman noemde onder meer woningbouw, pensioen en andere sociale zekerheden, als zaken waarvoor de PBO zich sterk maakt. Hij veroordeelde de manier waarop er in de private sector wordt omgesprongen met de werknemer, hij spuugde zijn gal uit over de druk vanuit Europa voor de manier waarop die landen omgaan met ontwikkelingslanden en pleitte voor een nieuw systeem bij de Surinaamse overheid, waarbij het lot van de ambtenaar niet langer afhankelijk is van de willekeur van politieke toppers. Hij legde zijn gehoor tot in de finesses uit waarom hij is gestapt uit de Nationale Partij Suriname (NPS), een partij waaraan hij decennialang zijn krachten heeft gegeven. Hij verweet de partij hem nooit de waardering te hebben gegeven die hij heeft verdiend. In plaats daarvan zou hij door de NPS op straat zijn gezet. Hij noemt zichzelf geen overloper, omdat hij niet naar een andere partij is gegaan, maar zijn eigen partij heeft opgezet. Hooghart vertelde ook hoe hij samen met de CLO in naam van de werkende klasse heeft gestreden voor betere omstandigheden in het land en de rol van de centrale bij de massademonstraties van 1999, die toenmalig president Jules Wijdenbosch hebben doen aftreden. De strijd werd gevoerd door het Gestructureerd Samenwer-kingsverband, een verbond tussen vakbonden, de politieke oppositie en andere maatschappelijk groepen. Toen de strijd gewonnen was en Wijdenbosch vervroegde verkiezingen aankondigde, vergaten de politieke partijen de bijdrage van de CLO. Niemand zou toen eraan hebben gedacht om de CLO te betrekken bij het beleid. Ook zijn eigen NPS niet, hoewel veel mensen hem graag in De Nationale Assemblee hadden gezien. Het kwam niet zover, omdat de partijleiding onder aanvoering van Ronald Venetiaan dat geen een goed idee vond. Herhaalde verzoeken van NPS’ers aan Hooghart om terug te keren naar ‘huis’, zijn aan dovemansoren gericht. ,,Ik heb daar niks meer te zoeken,’’ zegt hij. Hij kon zich niet indenken waar hij een plek zou moeten vinden op de kandidatenlijsten, als zelfs de partners in het reeds beklonken monsterverbond hun plekken niet veilig kunnen stellen. En hoewel hij de Pertjajah Luhur (PL) van Paul Somohardjo een uitstekende partij vindt, is de PBO ook daarvoor niet te vinden. Hooghart zei zelfs dat Bouterse een domme fout heeft gemaakt door de PL uit de coalitie te zetten. Volgens hem win je met de PL altijd een verkiezing: ,,Nanga Somo yu e wini verkiezing’’. Die zit nu echter ingekapseld in het monsterverbond. En al had Hooghart het niet erg gevonden om in zee te gaan met de ABOP van Ronnie Brunswijk, de minister van Jusitie en Politie, Edward Belfort, vormt een struikelblok. Hooghart en Belfort zijn sinds het aantreden van de minister liever in de boksring dan aan de onderhandelingstafel. Belfort zou volgens Hooghart te onvriendelijk zijn naar de werkende klasse toe. Uiteindelijk bleef alleen de NDP over, een optie die ook werd omarmd door het publiek van naar schatting honderdvijftig to tweehonderd mensen. De CLO en de NDP waren in het verleden gezworen vijanden, maar ze leken de ruzie te hebben bijgelegd nadat Bouterse in 2010 besloot CLO-penningmeester Michael Miskin op te nemen in de regering. Miskin begon als minister van Handel en Industrie, maar zwaait nu de scepter bij Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu. Miskin zat gisteravond gestoken in PBO-uniform op de eerste rij tijdens de vergadering.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249