Dienstplicht niet haalbaar vóór de verkiezing

“De herinvoering van de dienstplicht die sinds de regering Bouterse-Ameerali geïmplementeerd zou worden, is niet haalbaar vóór de verkiezingen”, zegt luitenant-kolonel drs. Justus Hew A Kee, beleidsadviseur op het ministerie van Defensie. Sinds het jaar 2012, wacht Defensie voor een goedkeuring van de ontwerpwet Dienstplicht. Hew A Kee bevestigt dat de dienstplicht dit jaar niet ingevoerd zal worden, ook al is Defensie er helemaal klaar voor om de eerste dienstplichtigen op te roepen. De wet ligt nog steeds bij De Nationale Assemblee voor behandeling. “Dienstplicht is heel belangrijk,” zegt kolonel Hew A Kee, “niet alleen in Suriname, maar in elk land zou deze wet geïmplementeerd moeten worden.

Mocht deze wet aangenomen worden, dan zullen tevens instituten worden ingesteld, zoals de Raad Dienstplicht en een Bureau voor Dienstplichtzaken. Al deze zaken zijn in de wet Dienstplicht opgenomen en worden na goedkeuring van de wet ingesteld. Defensie heeft genoeg expertise om een goede uitvoering van de dienstplicht te garanderen. Er is wel een verschil met de uitvoering vroeger en hoe deze nu zou zijn. Er was toen geen wet op Gewetensbezwaar (mensen die bezwaar hebben om dienstplicht te vervullen en/of wapens te dragen). De wet Gewetensbezwaar komt naast de Dienstplichtwet, in deze wet is er rekening gehouden met mensen die vanwege hun geloof of om principiële redenen geen wapen willen dragen, zij kunnen dan ‘vervangende dienstplicht’ vervullen. Ze kunnen bijvoorbeeld bij Sociale Zaken werkzaamheden verrichten of in bejaardentehuizen of op andere kantoren.

NU MINDER DISCIPLINE

“Sinds de dienstplicht is afgeschaft, zijn de normen en waarden omlaag gegaan”, zegt kolonel Hew A Kee. Ook de algemene discipline is volgens hem afgenomen en andere jongeren volgen het gedrag van de dienstplichtigen. Ze zijn als het ware een rolmodel voor hen, zoals het nakomen van afspraken, dat is één van de zaken die je aanleert tijdens dienstplicht.

VOORWAARDEN

Er zijn voorwaarden verbonden aan het vervullen van de dienstplicht. Ten eerste goed gedrag, een minimale opleiding moet nog vastgesteld worden. De leeftijd is tussen 18 en 35. “Als je student bent, komt de dienstplicht niet aan je lijf”, zegt de kolonel. Er zijn wel heel wat mogelijkheden om vrijstelling te vragen. Dienstplicht heeft als eerste taak, invulling te geven aan de Defensieorganisatie en de tegemoetkoming aan hen, die hun opleiding niet hebben afgerond. De dienstplichtigen worden verder opgeleid en klaargestoomd voor de maatschappij. Dienstplicht heeft volgens Hew A Kee heel wat voordelen, het kan er onder andere voor zorgen dat je op het rechte pad blijft. Defensie heeft geen directe indicatie hoe groot de groep zou zijn. Dat hangt af van de taken en manschappen. Thans zouden er door middel van de Dienstplicht meer jonge mannen en vrouwen in dienst genomen kunnen worden, wat zeker een grote hulp zou zijn bij de grensbewaking van Suriname. Momenteel heeft zowel het Leger als het Korps Politie Suriname, een tekort aan manschappen.

door Kimberley Fräser

More
articles