January 17, 2015


OP blaast nieuw leven Ouderbetrokkenheid in


January 17, 2015

Stichting Okanisie Pikien (OP), is in 2013 opgericht met als doel het onderwijs in Suriname, maar specifiek in het district Marowijne, te helpen te verbeteren door de verbinding te maken tussen cultuur en school. Het is het streven van de stichting het onderwijs te verbeteren door tools aan te reiken en samen met onderwijsaanbieders oplossingsgericht na te denken over allerlei vraagstukken, zodat er uiteindelijk activiteiten ontwikkeld worden die het kind uiteraard ten goede komen. Dit meldt de OP middels een perbericht. Op 1 september vorig jaar is de OP gestart met een programma ‘Ouderbetrokkenheid Marowijne’. Dit doet zij in samenwerking met EDUKANS, Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG) en het Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO). Het doel van dit programma is om op de vijf geselecteerde scholen in Nederland en Suriname opbrengst gerichte ouderbetrokkenheid vorm te geven en duurzame partnerschappen te ontwikkelen tussen ouders en scholen. In Suriname worden de ouders en de school gestimuleerd samen na te denken over activiteiten binnen school ter bevordering van de band tussen thuis en school. Deze activiteiten hebben allen een cultureel thema, dit omdat dit het dichtstbij de ouders staat. Zij delen hun kennis met de leerkracht en de kinderen binnen en buiten school. Dit zorgt voor een betere integratie van de rechten en plichten van zowel de ouders als de school. Middels uitwisseling met de twee Nederlandse scholen-, De Kleine Wereld en De Wegwijzer, -streven wij naar een duurzaam samenwerkingsverband met de ouders en scholen in Nederland, met kennisuitwisseling en cultuuroverdracht als resultaat. Uiteindelijk moet dit leiden tot betere schoolprestaties van de leerlingen in zowel Suriname als Nederland. De drie Surinaamse scholen zijn: de St. Theresia, de St. Petrus Claver en de La Providentia-. Ouderbetrokkenheid Marowijne wordt gefinancierd door de Twinning Faciliteit Suriname – Nederland UTSN. Berryl Tempo, project coördinator van OP geeft het motief van dit programma aan. Volgens Tempo is er een inventarisatie gepleegd bij de verschillende oudercommissies (OC). Tempo “ Stichting Okanisie Pikien heeft medewerkers in dienst die al ruime ervaring hebben met het veld en met de onderwijssituatie in Marowijne. Wat wij hebben gemerkt na inventarisatie van de OC’s in Marowijne in 2013, is dat er een kloof is tussen de school en de ouders. Beide groepen geven aan hier verandering in te willen maar weten niet zo goed hoe ze dit aan moeten pakken. Op basis daarvan hebben wij dit programma geschreven. De betrokkenheid van ouders op school kan ertoe leiden dat het kind beter presteert. Met dit gegeven hebben wij ervoor gekozen een programma te schrijven, waarbij het kind centraal staat en eigenlijk alle leefmilieus daarom heen zich met elkaar moeten gaan verbinden, zodat het kind zich ontwikkelt dan nu het geval is. De doelgroepen binnen dit programma geven samen met OP en de partners invulling aan het programma. Dit betekent dat alle activiteiten in overleg met de doelgroepen worden uitgevoerd.” Merlyn Gravenbeek, schoolleider St. Petrus Claverschool in het dorp Moengotapu, juicht het initiatief van deze stichting toe. Volgens haar biedt dit programma de ouders de gelegenheid om dichterbij de school en het schoolgebeuren van het kind te komen. De schoolleider geeft aan dat ze het een eer vindt dat de school is uitgekozen om deelgenoot te zijn van dit programma. Naar haar zeggen worden de dorpscholen meestal in een vergeethoek geplaatst. Gravenbeek hoopt dat in ieder geval de ouders mede door dit initiatief van OP extra gemotiveerd worden om meer tijd te investeren in hun kroost, daardoor kunnen de leerprestaties van de pupillen verhoogd worden. “De prestaties van het afgelopen schooljaar zijn redelijk te noemen, maar het kan altijd beter”, zegt, Gravenbeek. De schoolleider voegt eraan toe dat de Nederlandse taal één van de grootste knelpunten voor de leerlingen in Marowijne is, doordat er thuis overwegend Aukaans gesproken wordt, is er meer uitleg vereist”, voegt ze eraan toe. Berryl Tempo is bekend met dit knelpunt en geeft aan dat haar stichting samen met Saga Interproject, Stichting Onderwijs der Evangelische Broedergemeente in Suriname (EBGS) en ABC Nederland, ook van start is gegaan met het programma ‘Werken met Anderstaligen’, dat ook door de Twinning Faciliteit Suriname – Nederland UTSN wordt gefinancierd. Volgens de voorzitter van de oudercommissie verbonden aan de St. Petrus Claverschool, Iwan Vanan, is het programma van ‘Ouderbetrokkenheid Marowijne’ op zijn plaats. Hij kijkt er naar uit wanneer de uitwisselingsprogramma’s zullen plaatsvinden met de oudercommissie van Nederland. Volgens Vanan staat er maar één doel voor ogen en dat is namelijk dat de kinderen van Marowijne het ontzettend goed mogen doen op school, zodat ze de samenleving kunnen dienen. En daarbij wenst hij een belangrijke rol te vervullen. Volgens Berryl vinden de uitwisselingsprogramma’s tussen de oudercommissies van Suriname en Nederland al in februari 2015 plaatst. Dit programma dat als een pilot beschouwd moet worden, loopt in 2016 af.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249