TMIL technologie toegespitst op Suriname

De Telesur Multimedia Innovation Laboratory (TMIL), moet uitgroeien tot een regionale broedplaats voor multimediatechnologie toegespitst op Suriname, Caricom en andere markten. Dit werd woensdagavond aangehaald tijdens de Masterclass Innovation Ecosystem die prof. dr. Dewanand Mahadew hield voor TMIL. Inmiddels zijn al een aantal projecten in ontwikkeling bij TMIL en is het evident geworden dat Suriname een ecosysteem behoeft waarin multimedia ideeën via innovatie tot ontwikkeling kunnen komen en worden gecommercialiseerd. Dit ecosysteem moet enerzijds stimulerend en uitdagend zijn en anderzijds doelmatig en zelfregulerend. Om de volgende fase van dit project verder vorm te geven, achtte Telesur de Masterclass Innovation Ecosystem dan ook van belang.  Naar zeggen van Mahadew transformeert de wereldeconomie van een industrie-economie naar een netwerkeconomie. In een netwerkeconomie staan de begrippen ‘connectivity’ en ‘real-time integration’ centraal. Creativiteit en het vermogen om (doelgericht) te innoveren, worden de belangrijkste ‘grondstoffen’ in de nabije toekomst. De aanwezigheid van deze vermogens in een land/regio bepalen de kwaliteit van het ondernemingsklimaat en zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling en innovatie van het MKB (Midden & Klein bedrijf). Telesur speelt op deze ontwikkelingen in door middel van het TMIL-project dat wordt uitgevoerd in samenwerking met de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) en andere partners. Tijdens de masterclass, belichtte Mahadew de onderwerpen ‘Creative Industry & Ecosystems’, ‘Global Developments & Business Outlook’, ‘Entrepeneurship & Innovation’, ‘Creativity & Creative Industry’, ‘Ecosystems’, ‘ICT Strategies’ en ‘ICT enabled Creative Industry Sector in Suriname’. Mahadew is Professor of International Business & Strategic Management bij University of Business & Inter-national Studies in Genève, Zwitserland. Hij is CEO (algemeen directeur) van Nextstra (Next Generation Strategies), een management consultancybedrijf op het gebied van strategie, innovatie en organisatieontwikkeling en verbonden aan ‘Het Groene Brein’, een Nederlandse denktank gericht op het verduurzamen van de Nederlandse economie.

More
articles