Weinig kindervermissingen in Suriname

We mogen van geluk spreken’

In Suriname worden er in vergelijking met andere landen weinig kinderen vermist. De West sprak inspecteur Naarden in verband met de internationale dag van AMBER Alert, die op dinsdag 13 januari werd herdacht. “We mogen van geluk spreken dat kindervermissing in Suriname niet veel voorkomt”, zei Naarden .

AMBER Alert is een landelijke waarschuwing die de politie uitstuurt bij urgent geachte kindervermissingen en – ontvoeringen. Met het AMBER Alert-systeem kan de politie bij de ontvoering of vermissing van een kind snel een grote groep mensen informeren, onder andere via radio, televisie, internet, sms, pc-schermen, tv-schermen, apps en matrixborden. Zo kan de kans op een goede afloop enorm worden vergroot. Jaarlijks wordt er op 13 januari wereldwijd aandacht geschonken aan alle AMBER Alert initiatieven. De datum en de naam verwijzen naar 13 januari 1996, toen werd de negenjarige Amber Hagerman ontvoerd uit Arlington, Texas. Enkele dagen laten werd zij vermoord teruggevonden. De moord op het meisje leidde tot de totstandkoming van het AMBER Alert in de VS, dat inmiddels geholpen heeft bij het terugvinden van meer dan 720 kinderen.
Conrad Akton, jeugdparlementariër, is erg enthousiast over het idee van een AMBER Alert. “Als het erop aankomt, dan zou ik het idee ondersteunen. Ik vind dat kinderbescherming in Suriname nog veel te wensen overlaat. We zijn nog niet zo ver om te kunnen spreken over adequate kinderbescherming. Als men bijvoorbeeld spreekt over kindermishandeling in de thuissituatie, dan vind ik dat er meer aandacht aan moet worden gegeven. Niet alleen ouders, maar ook schoolorganisaties moeten gedrag vroegtijdig kunnen identificeren en zo gelijk aan de bel kunnen trekken wanneer er iets niet deugt”, aldus Akton, tegen De West. Als voorbeeld van hoe het wel zou moeten, noemt Akton de Stichting Opa Doeli. “Zij vangen jeugdgevangenen op een kindvriendelijke manier op, en behandelen ze op de juiste manier”, vertelt Akton.
Hoewel het aantal vermissingen onder kinderen niet schrikbarend hoog is, ziet de politie wel een punt van zorg: “Er zijn regelmatig tieners die vermist raken, wat in de meeste gevallen het gevolg is van wegloopgedrag, maar de oorzaak mag het onderzoek van de politie niet beïnvloeden. Wanneer het kind minderjarig is, moet je hem of haar opsporen. Ook om te kijken of die persoon waar het kind verbleef, niet strafbaar is”, aldus Naarden. De oorzaak van het wegloopgedrag is volgens de inspecteur in de meeste gevallen de thuissituatie. Hij wijst erop dat de ouders, wanneer het kind zich weer thuis meldt, niet moeten verzuimen om dit aan de politie hen te melden. “Vaak genoeg komen de jongeren na een tijdje weer thuis, maar dan is het in het belang van het onderzoek om dit aan ons door te geven, zodat we ook andere kinderen kunnen beschermen tegen eventuele verdachte criminelen”, meldt de inspecteur. In de andere gevallen van vermissing zijn het jeugdige meisjes, die door ronselaars gelokt worden naar het binnenland om daar te komen werken en uiteindelijk in de prostitutie belanden. Wat betreft kinderbescherming, vindt Naarden dat Suriname op de goede weg is: “Men accepteert geweld niet meer. Er is steeds meer bewustwording, zowel bij de samenleving als de overheidsinstanties.”

door Celina Yntema

More
articles