‘s Lands Hospitaal heeft 6 defibrillatoren nodig

Het ‘s Lands Hospitaal heeft momenteel vier defibrillator-apparaten. Vandaag werd de vierde overhandigd door Kirpalani’s Foundation. “Dit aantal is zeker niet genoeg voor het hele ziekenhuis”, zegt cardioloog drs. Rajan Nannan Panday van het ’s Lands Hospitaal in de vergaderzaal van het Moeder- en Kindcentrum. Maar omdat dit apparaat heel kostbaar is, het heeft een waarde van $7500, kan nu alleen de afdeling CCU/Hartbewaking voorzien worden van deze apparaten. Van de drie oudere versies functioneert er maar één optimaal. Het streven van s’ Lands is om op elke afdeling een defibrillator te plaatsen. De cardioloog legt uit dat deze apparaten in het buitenland op alle openbare plekken staan, zodat mensen bijvoorbeeld bij hartstilstand gemakkelijk geholpen kunnen worden.
Een defibrillator is van belang bij het reanimeren van patiënten en kan bij een hartstilstand het normale hartritme herstellen. Er is dan sprake van een ernstige hartritmestoornis en een levensbedreigende situatie, welke bijvoorbeeld kan optreden na een hartinfarct. Met dit apparaat wordt dan een gedoseerde elektrische schok gegeven, waarna het hart op de normale manier kan doorpompen.
Drs. Nannan Panday vertelt dat het al jaren voorkomt dat vele Surinamers sterven als gevolg van hart- en vaatziekten. Deze ziekten hebben zoveel oorzaken met als gevolg dat de mortaliteitcijfers op dat gebied hoog liggen. Denk maar aan verkeerde voeding, leefstijl, weinig bewegen, daarnaast moet men letten op het cholesterolgehalte, de bloeddruk, stress, roken en diabetes. Voorts zegt hij dat het apparaat heel betrouwbaar is en gesteld kan worden op verschillende energieniveaus waarmee geshockt kan worden, afhangend van het hart van de patiënt. ‘Soms is het hart te ziek, dan gaat dit apparaat niet meer helpen”. Belangrijk is ook dat de defibrillator goed onderhouden wordt, daarom zal het personeel getraind worden hoe om te gaan ermee. Met de uitbreiding van de afdeling Hartbewaking, streeft het ’s Lands naar een gespecialiseerde unit en vakkundig personeel.
Aan Kirpalani’s Foundation werd een verzoek gedaan voor een van deze apparaten en zonder aarzelen werd dit apparaat aangeschaft voor het hospitaal. De bestuursleden van deze stichting zijn Shyam Kirpalani, Baan Stoop en Prakash Daswani. Van het ’s Lands was aanwezig medisch directeur, drs. Soenita Nannan Panday-Gopisingh, verpleegkundig directeur, Henna Samson, adjunct verpleegkundig directeur, Suze Holband. Dit apparaat is noodzakelijk voor de optimale dienstverlening naar de jaarlijks ruim 7200 patiënten toe die de polikliniek Cardiologie bezoeken en/of op de afdeling Hartbewaking worden opgenomen.

More
articles