Suriname gebleven in resource based economy

Suriname is blijven hangen in een resource based economie. Dat kwam gisteren naar voren in een masterclass gegeven door professor Dewanand Mahadew. Het onderwerp van de masterclass was: ‘De transformatie van de wereldeconomie van een industrie-economie naar een netwerkeconomie.’ Deze masterclass was georganiseerd door het Telesur Multimedia Innovation Labatory (TMIL).

In zijn lezing gaf Mahadew een overzicht van de verschillende soorten economieën die sinds 1945 de revue gepasseerd zijn en betrok die op Suriname. “Mensen zeggen vaak dat Suriname in potentie het op zeventien na rijkste land is. Nou, daar heb ik geen boodschap aan”, zegt Mahadew, “Surinaamse ondernemers gaan te veel uit van hun eigen bronnen, maar het gaat er niet om wat je in de grond hebt, de vraag is: wat doe je ermee?” Sinds ’82 zijn er 120 Surinaamse productiebedrijven verdwenen uit Suriname, terwijl andere landen zich rond de jaren ’70 hebben gericht op het ontwikkelen van technologie, is Suriname blijven hangen in een resource based economy, maar de economie ontwikkelt zich verder. Sinds de jaren ’80 raakt de wereldeconomie verzadigd en is de vraag niet meer hoe de technologische ontwikkelingen verlopen, maar wie er tot je klantenkring behoren, dus een marketingeconomie. Maar ook de marketingeconomie raakte verzadigd. “Hedendaags wil de klant bediend worden met luxe en comfort, het maakt niet uit waar het vandaan komt of hoe het is ontwikkeld”, geeft Mahadew aan. Samenvattend is de wereldeconomie veranderd van een industrie-economie naar een netwerkeconomie. In deze economie draait het om perceptie, imago en het zoveel mogelijk koppelen van mensen. Creativiteit en het vermogen om doelgericht te innoveren, worden de belangrijkste ‘grondstoffen’ in de nabije toekomst. De aanwezigheid van deze vermogens in een land of regio bepalen de kwaliteit van het ondernemingsklimaat en zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling en innovatie van de midden- en kleinbedrijven. “Een voorbeeld is Telesur. Tijdens de industrie-economie werkte Telesur met kabels in de grond, de netwerkeconomie heeft gemaakt dat die investeringen niet nodig zijn. Je hebt een aantal satellieten en de consument hoeft alleen maar een toestel te kopen”, zegt Mahadew. Het is van belang dat Suriname zichzelf niet meet aan een land als Nederland of Amerika, maar het binnen de eigen regio zoekt, bijvoorbeeld Curacao. Telesur speelt op deze ontwikkelingen in middels het Telesur Multimedia Innovation Laboratory (TMIL)-project. TMIL wordt uitgevoerd in samenwerking met de Anton de Kom Universiteit en andere partners, het project moet uitgroeien tot een broedplaats voor multimediatechnologie toegespitst op Suriname, Caricom en andere markten. Inmiddels zijn al een aantal projecten in ontwikkeling bij TMIL. TMIL behoeft een ecosysteem waarin multimedia ideeën, via innovatie tot ontwikkeling kunnen komen en worden gecommercialiseerd. Dit ecosysteem moet enerzijds stimulerend en uitdagend zijn en anderzijds doelmatig en zelfregulerend.

door Willemijn Dekker

More
articles