Nickerie begint in februari met ophaal grofvuil

Het lokaal bestuur van Nickerie begint in de maand februari met het ophalen van grofvuil in alle ressorten van Nickerie. Districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh, die de krant deze informatie verschaft, zegt dat het geenszins de bedoeling is dat de vier aannemers die per 19 januari beginnen met het ophalen van huisvuil in Nickerie, ook grofvuil gaan meenemen. Joeloemsingh benadrukt dat de mensen geen grofvuil op de bermen moeten plaatsen omdat dit zal blijven staan. De burgervader geeft aan dat men in de maand februari de ophaal van grofvuil zal beginnen in de Oostelijkepolders waarna ook de overige ressorten zullen volgen. De burgervader doet een beroep op de plaatselijke gemeenschap om geen grofvuil te plaatsen op de berm wanneer het nieuwsysteem in werking treedt op 19 januari. Vanaf die da-tum zullen de huishoudens groene vuilniszakken moeten kopen in de winkels om hun huisvuil in te doen. De Nickerianen hoeven dan geen srd 1, 50 meer te betalen aan de particuliere vuilophalers voor het ophalen per zak vuil. Ze moeten wel de groene zakken kopen die door het lokaal bestuur gedistribueerd worden. De zakken zijn in twee af-metingen verkrijgbaar en kosten respectievelijk srd 6 en srd 25 per pak van tien stuks. Volgens Joeloemsingh is de kwaliteit van de zakken van het lokaal bestuur goed en zijn ze goedkoper dan de overige vuilniszakken. De coördinator van het ministerie van Openbare Werken regio West, Charles Perk, onder wie het vuilophaal zal vallen, verduidelijkt dat de vier aannemers aan wie het vuilophaal gegund is, zich aan het bestek dienen te houden en daarom geen grofvuil zullen meenemen. “In het bestek is opgenomen dat zij slechts huisvuil moeten opnemen”, legt Perk uit. Ook hij verzoekt de mensen geen grofvuil te zetten op de berm, omdat zij misschien boos zouden worden als zij merken dat het wordt achtergelaten door de vulophaaldiensten. Hij vraagt de mensen uit te kijken naar de bekendmakingen die in de media zullen verschijnen waar, wanneer en in welke wijken het grofvuil zal worden opgehaald.

More
articles