Jaaroverzicht Binnenland December 2014

In onze oudejaarseditie maken wij al decennialang een aanvang met de publicatie van een overzicht van de meest relevante gebeurtenissen in de verstreken twaalf maanden. Een heel werk dat vele weken in beslag neemt. Het afgelopen jaar kende, zoals elk jaar, hoogte- en dieptepunten. In de politiek zagen we ontwikkelingen die als niet bepaald positief kunnen worden aangemerkt. Onder meer werd de politieke partner, Pertjaja Luhur, door de president uit de coalitie gezet. Deze ontwikkeling heeft tot gevolg dat er binnen het parlement nog nauwelijks kan worden vergaderd door het steeds optredend quorum gebrek. Beslist een hoogtepunt was de opening van de nieuwe raffinaderij van Staatsolie, een zeer grote prestatie van de directie van dat bedrijf en al zijn medewerkers. Ook de start van de mijnactiviteiten van Surgold in het Nassaugebied, mag niet bij de introductie van het jaaroverzicht als zeer positieve ontwikkeling voor Suriname worden weggelaten. Teveel zaken die zich hebben voorgedaan om ze in de aanhef van deze verzameling aan te halen. In de komende dagen zullen we steeds een deel van dit verslag aan onze lezers presenteren. We verzamelden het volgende: 

DECEMBER 2014

De Bond van Leraren (BVL), schort de prikactie die zij al enkele dagen hebben gevoerd op. Dit besluit is genomen nadat de president reeds aangegeven had dat er een oplossing zou komen in deze kwestie. Ook zegt hij verder dat zowel de Bond als de leerkrachten vertrouwen heeft in de president.

Het Korps Politie Suriname zal de surveillance in de binnenstad opvoeren. Dit in verband met de drukke feestdagen in aanloop naar de jaarwisseling. Er zullen politieagenten in uniform en in burger rond lopen in de stad.

Twee aankomend rechters, die afgevoerd waren van de RAIO-opleiding, hebben een kort geding tegen justitieminister Belfort gewonnen. De kortgedingrechter heeft op 1 december vonnis gewezen in deze zaak en het besluit van Belfort om de RAIO’s af te voeren van de opleiding, nietig verklaard.

Bij de informatiesessie van de final draft van het Strategisch Business Plan (SBP) 2015-2019 dat de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) presenteert, zegt minister Falisie Pinas van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), dat deze regering wil dat telecommunicatiebedrijven hun diensten betaalbaar maken voor de consument. Verder geeft hij mee dat er strategieën ontwikkeld moeten worden binnen die vijf jaren.

“De aanstelling van Ernst Noorman als nieuwe Nederlandse ambassadeur in Suriname, is een misplaatst en verkeerd signaal van goede wil”, aldus strafrechtadvocaat Gerard Spong, in gesprek met De West: “Nederland maakt vuile handen door de verhoudingen met deze corrupte regering in Suriname aan te halen. We zijn het aan niemand verplicht om samen te werken met een boevenstaat”, aldus de advocaat van Surinaamse komaf.

Op initiatief van Giwanni Zeggen, Sidney Grunberg en gospelartiest Asgar Koster die samen Su Aid vormen, worden vanaf 10 tot en met 22 december activiteiten ontplooid, waarbij ook de gemeenschap door middel van donaties de kerstpottenactie mee kan helpen ondersteunen. Vorig jaar heeft het Leger des Heils SRD 150.000 opgehaald met haar kerstpottenactie.

Functionarissen van het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) worden in paraatheid gebracht om toe te zien op de naleving van de Wet Minimum Uurloon, die 1 januari in werking zal treden. Deze wet is op 29 augustus jongstleden aangenomen in het kader van het Nationaal Sociaal Zekerheidsstelsel.

Carlho Wijdh is ontzettend blij met de onthulling van zijn bronzen kopstuk als oprichter van Godo. Wijdh zegt tijdens zijn toespraak: “Na mi dey, na mi dey tide”. De gedachte om dit op te zetten bestond allang, en tijdens de laatst gehouden algemene ledenvergadering op 29 juni is er een voorstel gedaan door de commissie ‘Vrienden van Carlho Wijdh’, bestaande uit Hans Breeveld, Harry Mungra en Jan Haakmat om dit bronzen kopstuk te laten vervaardigen. De bekende kunstenaar Erwin de Vries heeft vervolgens de taak gehad het bronzen kopstuk te maken . Het kopstuk is geplaatst voor het gebouw van Godo aan de Keizerstraat.

Per 1 januari zal douane-inspecteur August van Hamme, die momenteel leiding geeft aan de douane, met verlof gaan. In aansluiting daarop zal hij in augustus met pensioen gaan. Hammen kreeg vorig jaar de functie hoofd-interim-managementteam toegewezen, inmiddels is hij al 43 dienstjaren werkzaam. Ruben Mendonça zal belast worden met de waarneming van de functie als Van Hammen begin volgend jaar met verlof gaat.

De douane van de Franse havenstad Dunkerque (Nord), onderschept tijdens een routinecontrole in de Loon-Plage terminal 120 kilogram cocaïne uit een container. Volgens de Franse douane waren de drugs verborgen in een zending verse bananen uit Suriname en wordt de marktwaarde van de geconfisqueerde contrabande geschat op 7,8 miljoen euro.

Vierendertig maanden nadat de eerste paal officieel was geslagen als eerste stap in de uitbreiding van de Staatsolie Raffinaderij, is de eerste Staatsolie ruwe aardolie vanuit Saramacca gepompt naar Tout Lui Faut om in de fabriek tot asfaltbitumen en stookolie te worden verwerkt. De raffinaderij zal daarnaast ook premium diesel en gasoline produceren.

In het Parkgebouw wordt de jurist en lid van De Nationale Assemblee, namens Megacombinatie/Nieuw Suriname, mr. Harish Monorath, bij enkele kandidaatstelling herkozen tot deken van de Surinaamse Orde van Advocaten. Monorath werd in december 2013 reeds gekozen in dit ambt. De toen 32-jarige advocaat verving de toenmalige deken Stanley Marica, die vanwege het bereiken van de maximale leeftijd van 65 jaar voor deze functie, geen invulling meer kon geven aan deze functie.

Het Korps Politie Suriname (KPS), stuurt een speciaal team van rechercheurs er op uit om de ontvoering van een tweejarig meisje te onderzoeken. Het kind, vermoedelijk van Braziliaanse ouders, is in het binnenland meegenomen door gangsters die nu een flinke hoeveelheid goud opeisen voordat ze de peuter willen laten gaan.

Ons land identificeert samen met ons oosterbuurland een aantal gemeenschappelijke kernvraagstukken, waarbij onder meer onderzocht wordt in hoeverre in breder verband samengewerkt kan worden op het vlak van nierdialyse, radiotherapie, bevallingen, aanpak van nierproblemen, kanker, hiv en chikungunya.

Chandrikapersad ‘Sheriff’ Santokhi, moet zich in een rechtszaak verantwoorden voor geladen uitspraken en rechtstreekse beschuldigingen die hij in het openbaar heeft gedaan in de richting van president Desiré Bouterse. Maar hij zal zich de komende periode niet in de pers uitlaten over de inhoud van een rechtszaak die door president Desiré Bouterse tegen hem is aangespannen. De zaak betreft uitlatingen die Santokhi als voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) heeft gedaan tegen zijn grootste politieke rivaal.

Eenheden van het Korps Politie Suriname (KPS) en van het Nationaal Leger (NL) patrouilleren dit jaar bij twee gelegenheden met hun Franse collega’s in Frans-Guyana.

Vijf Surinaamse agenten liepen in mei dit jaar mee met Franse collega’s tijdens een voetpatrouille langs de waterkant in het buurland en gingen ook mee op pad onder de markt in de Franse plaats Saint-Laurent-du-Maroni.

“Militairen die zich niet hebben gehouden aan de voorwaarden, worden niet gedecoreerd”, aldus majoor Sieglien Grot bij de uitreiking van de medaille `Trouwe Dienst’ aan 344 militairen in de Memre Boekoe Kazerne. Ze noemt ‘een schone lei’ als een van de belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen. Wie zich het hele jaar door heeft misdragen, of een straf opgelegd heeft gekregen, komt bij het Nationaal Leger (NL) niet in aanmerking voor de begeerde medaille.

De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), keurt een lening van US$ 33 miljoen goed ter verlening van financiële steun aan de Energie Bedrijven Suriname (EBS). De algemene doelstelling van deze investeringslening is het leveren van een bijdrage aan de duurzaamheid van de energiesector in Suriname. Dit door middel van versterking van de operationele procedures van de EBS en de bedrijfsprestaties waarbij financiering zal geschieden voor verbeteringen in de informatietechnologie en kritieke infrastructuur in het nationaal energiesysteem.

“De bestrijding van criminaliteit is niet iets van het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) alleen, men moet het gezamenlijk doen met het ministerie”, zijn de woorden van Juspol minister Edward Belfort, tijdens de activiteit ‘No Crime Demo’ voor Dresscode aan de Domineestraat. Dit project is georganiseerd door enkele jongeren, in samenwerking met het ministerie. Middels zang en dans hebben de jongeren gedemonstreerd tegen alle vormen van criminaliteit.

Staatsoliedirecteur Marc Waaldijk (l) heeft vandaag een gouden plaat overhandigd aan president Desire Bouterse (r), kort voordat het staatshoofd de geëxpandeerde Staatsolie Raffinaderij officieel in gebruik heeft genomen. Hij zorgde met een druk op de knop ervoor dat de eerste ruwe Surinaamse olie vanuit Saramacca naar de raffinaderij te Tout Lui Faut kon stromen.
Staatsoliedirecteur Marc Waaldijk (l) heeft vandaag een gouden plaat overhandigd aan president Desire Bouterse (r), kort voordat het staatshoofd de geëxpandeerde Staatsolie Raffinaderij officieel in gebruik heeft genomen. Hij zorgde met een druk op de knop ervoor dat de eerste ruwe Surinaamse olie vanuit Saramacca naar de raffinaderij te Tout Lui Faut kon stromen.

De Surinaamse Brouwerij N.V. kondigt tijdens een Heineken VIP-Event in het Marriott Hotel, de introductie van het nieuwe product ‘Heineken Light’ aan. De bezoekers kwamen af op een exclusief Heineken Event en werden halverwege volledig verrast met de introductie van Heineken Light.

President Desiré Bouterse feliciteert zijn collega’s, Barack Obama van de Verenigde Staten van Amerika (VS) en Raul Castro van Cuba, met de grote doorbraak die ze aan het boeken zijn in de internationale relaties door toenadering te zoeken bij elkaar. In een brief aan Obama schrijft Bouterse dat hij notie heeft genomen van zijn toespraken gedurende diens verkiezingscampagne in 2008.

Meer dan 13 eetzaken zijn gesloten en er worden 15 waarschuwingsbrieven afgegeven. Dit omdat er geen rekening gehouden wordt met de hygiënevoorschriften waaraan elke restauranthouder moet voldoen. Ook de worstverkopers op de hoeken van de straten worden gecontroleerd.

Voor de slotfinanciering van het Merian Goudproject zal Staatsolie in de eerste helft van 2015 voor de tweede keer obligaties uitgeven. De totale Surinaamse gemeenschap zal kunnen participeren in deze lening. Tevens is het voornemen om de obligatielening ook open te stellen voor beleggers in Nederland en het Caribisch gebied, zodat een groter bedrag bij elkaar kan worden gebracht. De inschrijvingsperiode voor de tweede obligatielening begint op de datum waarop de eerste obligatielening vervalt, namelijk 14 mei 2015.

De Guyanese minister van Buitenlandse Zaken, Carolyn Rodrigues-Birkett, verklaart dat er progressie is geboekt met betrekking tot gesprekken over de geprojecteerde bouw van een brug over de Corantijnrivier, alsook voor wat betreft de grensgeschilbesprekingen. Besprekingen tussen de grenscommissies van Guyana en Suriname ten aanzien van het zogeheten Tigrigebied, zullen worden voortgezet in 2015.

Gedetineerden in de Penitentiaire Inrichting Duisburg (PID), komen in opstand. De gevangenen hebben van verschillende cellen de ijzeren deuren uit hun voegen gerukt en matrassen en kledingstukken op de gang getrokken waarna die in brand zijn gestoken. Penitentiaire ambtenaren waren in hun eentje niet bij machte de opstandelingen te bedwingen.

Na 38 dienstjaren gaat douane-inspecteur, August van Hammen, per 15 januari met pensioen. Hij geeft het stokje door aan adjunct-inspecteur Ruben Mendonça. De papieren worden officieel getekend in het bijzijn van de directeur van Belastingen, Cornelis van Dijk, en andere hoogwaardigheidsbekleders.

De grootgebruikers zullen per 1 januari meer betalen voor elektriciteit. Grootverbruikers zijn: buitenlandse organisaties en –vertegenwoordigers, zoals ambassades, commerciële staatsbedrijven, financiële instellingen waaronder het bankwezen, de verzekeringsmaatschappijen, casino’s, hotels, de internationale commerciële diensten, zoals vliegmaatschappijen en telecommunicatiebedrijven. Deze organisaties zullen niet worden gesubsidieerd door de overheid.

Rechter Iwan Rasoelbaks, waarnemend president van het Hof van Justitie (HvJ, roept op de Rechterlijke Macht (RM) zowel bestuurlijk als financieel onafhankelijker te maken van de regering als Uitvoerende Macht. Hij deed de oproep vanmorgen tijdens een buitengewone openbare zitting in de Congreshal. De zitting was ter installatie van vijf nieuwe vaste magistraten die eerder als plaatsvervangers waren aangesteld bij het HvJ en nieuwe leden-plaatsvervangers die na de vijfjarige Rechterlijk Ambtenaren in Opleiding (RAIO) goed zijn bevonden. De tien werden begin deze maand door president Desiré Bouterse beëdigd.

Desiré Bouterse, voorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP), tevens president, betiteld armoede als de grote vijand van Suriname. Hij stelt dat de partij geen politieke vijanden heeft, maar dat zijn partij en dit land maar één vijand hebben en dat is de armoede waarin honderden mensen gevangen zitten. Hij ziet het dan ook als een missie van de partij om ten strijde te trekken tegen armoede.

Zeven vuurwerkslachtoffers melden zich aan bij de Spoed-eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Het gros zijn kinderen die in de leeftijdsklasse 3 tot en met 13 jaar zitten, er is ook een volwassen slachtoffer van 34 jaar. Ten opzichte van een jaar eerder gaat het om minder slachtoffers, want vorig jaar werd dit aantal op 27 december gehaald.

Tijdens een exclusief interview met De West geeft prof. Anthony Caram, de regering als advies mee voor 2015 om in de komende twee jaar de pas op de plaats te maken en beperkingen op te leggen voor wat betreft haar bestedingen, loonrondes en kredietverlening. De bijzonder hoogleraar aan het Institute for Graduate Studies and Research, wijst er op dat 2013 en 2014 economisch gezien minder gunstige jaren zijn geweest ten opzichte van de groei in de jaren daarvoor, en dat het verwachtbaar is dat de neerwaartse risico’s tenminste tot en met 2016 zullen blijven domineren. De komende twee jaar zullen relatief moeilijk zijn voor de Surinaamse economie, omdat met name de wereldmarktprijs van goud en olie nog een stuk lager zullen blijven uitvallen.

(Slot)

More
articles