Haïtiaanse president ontbindt parlement

De Haïtiaanse president, Michel Martelly, heeft gisteren het parlement van het Frans-sprekend eiland ontbonden. Hij nam deze rigoureuze maatregel nadat een laatste wanhopige poging om een overeenkomst te bereiken met de oppositie teneinde de heersende politieke impasse te doorbreken, niet gelukt was. De regering in Haïti staat al geruime tijd onder politieke druk van de oppositie die felle straatacties houdt. Martelly ondervindt sinds 2012 veel tegenstand, omdat hij alsmaar nalaat de gemeenteraadsverkiezingen te houden. De oppositie waarschuwde maanden geleden dat hij het parlement buitenspel probeerde te zetten om uiteindelijk bij decreet te regeren. Dat is sinds gisteren ook gebeurd.

HAITI ALS VOORBEELD?

Martelly is een ambtgenoot en vriend van de Surinaamse president Desiré Bouterse die ook in politiek lastig vaarwater verkeert, en van wie zijn tegenstanders vrezen dat hij drastische maatregelen zou kunnen nemen, als gevolg van het feit dat zijn coalitie van 36 zetels uit een parlement van 51 leden is afgebrokkeld tot een minderheid van 23. Met slechts iets meer dan vier maanden te gaan, heeft de staatsrechtsgeleerde Sam Polanen de oppositie de stuipen op het lijf gejaagd met zijn publieke redenering, dat Bouterse op basis van de Grondwet de huidige politieke c.q. parlementaire impasse in het land zou kunnen doorbreken, door de noodtoestand in het land af te kondigen. Daarmee zou hij vrij spel hebben om zonder het parlement, verregaande maatregelen te nemen. Sinds Bouterse, op 1 oktober zijn regeringsbegroting voor 2015 heeft ingediend, is De Nationale Assemblée niet meer bijeengekomen. Nu de begroting maar niet wordt behandeld en vooral niet is goedgekeurd, kan de regering ook het geld niet vrijmaken voor de verkiezingen. Hoewel Polanen meerdere politieke en misschien wel constitutionele uitvalswegen noemt waarop de president zich zou kunnen beroepen om de impopulaire interventie te plegen, ziet hij het veiligstellen van de verkiezingen, al als een meer dan billijke grond.

More
articles