Surinamers ten onrechte gearresteerd op Trinidad

De Surinamers, Johnathan Blackman en Lincoln Gudge, studenten aan de University of the Southern Caribbean, zijn zondag jongstleden ten onrechte gearresteerd op Trinidad. Door ‘TTnewsflash’ wordt bericht dat Blackman rond 13.00 uur werd gearresteerd op Piarco Luchthaven, kort na zijn aankomst uit Suriname, terwijl Lincoln later werd opgepikt op de universiteit. Kort na zijn aankomst, bleek Blackman poedermelk te bezitten, waarin sporen van cocaïne na een test werden aangetroffen. Na een lange ondervraging besloten de agenten Blackman  geboeid mee te nemen naar de universiteit, waar ze zowel zijn kamer als die van zijn vriend Gudge doorzochten. De agenten vonden meer melkpoeder dat eveneens sporen van cocaïne bleek te bevatten. Lincoln werd ook in de boeien geslagen en meegenomen. Een groot contingent van universiteitsfunctionarissen, met inbegrip van de universiteitsvoorzitter, gaven tegenover de politieofficieren aan allen in shock te zijn, daar het zonen van zevende dags adventisten pastoors en voorbeeldige studenten betrof. De volgende dag werden er weer tests uitgevoerd, maar omdat er negatief op cocaïne werd getest, werd het duo rond de middag vrijgelaten. Een officier legde uit dat het fosfaat dat werd gedetecteerd, een kleurverandering bij de test veroorzaakte, waardoor werd verondersteld dat het om cocaïne ging. Op de vraag of de tests wel up to date waren, gaf hij toe dat de tests verouderd zijn. Johnathan’s vader, pastor Edward Blackman, die uit Suriname was overgevlogen ter ondersteuning van de twee jongemannen, vertelde het medium ‘TTnewsflash’ dat, hoewel hij opgelucht is dat de jongens zijn vrijgelaten, hij gebelgd is over het feit dat verouderde testen zo veel kwaad kunnen berokkenen aan zijn zoon. Tegenover een verslaggever gaven de twee studenten aan dat ze allebei goed door de politieagenten zijn behandeld, maar dat weggeleid worden in handboeien in het bijzijn van hun vrienden de meest vernederende ervaring is geweest die ze ooit hebben meegemaakt. Ook het slapen in een gevangeniscel hebben ze als vreselijk ervaren en het eten dat ze voorgeschoteld kregen hebben ze maar aan een medegevangene geschonken.

More
articles