Suriname voorzitter Permanente Raad OAS

Surinames permanente vertegenwoordiger bij de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), Niermala Badrising, is met ingang van heden aangesteld als voorzitter van de Permanente Raad, een functie die zij voor de duur van drie maanden zal bekleden.
Vooruitlopend op het aanvaarden van de verantwoordelijkheden, had ambassadeur Badrising laten weten dat deze functie eervol is, de functie onderstreept haar ‘toewijding aan de hoogste normen om ervoor te zorgen dat Suriname het aan ons toevertrouwde mandaat en de verantwoordelijkheden effectueert op een zodanige wijze dat het een ieder ten goede komt.’
“Suriname streeft ernaar bij te dragen aan de versterking van het werk van onze organisatie”, zei ze, en ze beloofde dat haar mandaat als voorzitter balans zal hebben in de zorgpunten, de belangen en behoeften van alle lidstaten. “Als land hebben we in belangrijke mate geprofiteerd van de steun van de OAS, en we hopen onze erkenning van het belang en de kritieke aard van het werk van de OAS te verhogen”, aldus Badrising.
De Surinaamse diplomaat benadrukte dat de uitdagingen en onopgeloste kwesties binnen de Organisatie het volgende kwartaal aan de orde komen, inclusief de verkiezing van de nieuwe secretaris-generaal en assistent-secretaris-generaal in maart aanstaande, en de voorbereidingen voor de zevende Top van de Amerika’s, die in april in Panama zal worden gehouden.
Badrising: “We begrijpen en verwachten dat de komende maanden direct invloed zullen hebben op de prospect en de vooruitzichten van de OAS.” Een nieuwe leiding zal uiteindelijk invloed hebben op de cruciale rol van de OAS in het bevorderen van regionale integratie en de integrale ontwikkeling op ons halfrond”, zei ze en voegde eraan toe dat het ‘onze taak is om samen te werken om onze organisatie te versterken en om onze status als een effectief multilaterale entiteit te behouden.’
Badrising gelooft dat Suriname in een uitstekende positie verkeert om dit doel te realiseren en kijkt uit naar naar een goede samenwerking met alle partijen gedurende deze belangrijke periode.
Ambassadeur Badrising heeft de afgelopen drie maanden als vice-voorzitter van de raad gediend.
De aanstellingsceremonie van Badrising werd ook bijgewoond door OAS-secretaris-generaal José Miguel Insulza, assisitent-secretaris-generaal Albert Ramdin, de permanente vertegenwoordigers van de lidstaten en de permanente waarnemers.
Volgens de OAS-statuten wordt de Permanente Raad volgens een roulatiesysteem voorgezeten door de permanente vertegenwoordigers van de lidlanden. De alfabetische volgorde van de namen van de lidlanden zijn bepalend voor de keuze welk land aan de beurt is. Om te bepalen welk land het vice-voorzitterschap mag bekleden, geldt de omgekeerde alfabetische volgorde.

More
articles