Overdracht artefacten aan Fort Nieuw Amsterdam

De Stichting Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam (SOFNA) te Nieuw Amsterdam, is bezig met een actie die als doel heeft het Surinaams erfgoed dat verloren dreigt te gaan, te verzamelen en te bewaren voor het nageslacht. De overheid heeft een soortgelijk beleid met betrekking tot archieven in het buitenland om die terug te voeren naar Suriname. Geleidelijk aan zien wij ook maatregelen ontstaan om het ongebreideld exporteren van Surinaamse kunstschatten tegen te gaan.
In dat kader heeft het Openluchtmuseum mevrouw E. van der Voort- Redman, wonende te Den Haag, bereid gevonden om enkele voorwerpen die door haar en wijlen haar echtgenoot verzameld zijn, te schenken aan het Openluchtmuseum. Deze artefacten zijn gratis uit Nederland naar Suriname vervoerd door Surinam Air Cargo (S.A.C). Surinam Airways (SLM) schonk een retourticket aan de schenkster. Deze artefacten zullen tentoon worden gesteld, waarvan enkele in de Commandeurswoning (ook bekend als de DC-woning van Commewijne). Deze woning wordt op dit moment gerestaureerd.
Op donderdag 15 januari vindt de formele overdracht van de artefacten plaats in het Plantagehuis van het Openluchtmuseum. De bedoeling van dit bericht is mede om andere mensen aan te moedigen ook afstand te doen van hun historische voorwerpen en archeologische stukken ten behoeve van Surinaamse musea. Dit maakt Helen Jong, medewerker van de Stichting Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam, bekend via een persbericht

More
articles