Bushouders Nickerie-Paramaribo klantgerichter

Om te voorkomen dat zij hun bussen straks in de garages moeten houden, omdat zij bijna geen passagiers meer vinden om te vervoeren, hebben de bushouders op de route Nickerie-Paramaribo (NP) na afstemming met de afdeling Openbaar Vervoer (OV), sectie Nickerie van het ministerie van Transport Communicatie en Toerisme (TCT), besloten om ingaande 10 januari hun dienstverlening uit te breiden met een ophaalsysteem. Dit houdt in dat passagiers die naar Paramaribo willen reizen vanuit Nickerie, zich kunnen laten ophalen thuis. De oneerlijke concurrentie van garages die als paddenstoelen uit de grond rijzen in Nickerie, zijn een grote doorn in het oog voor de bushouders op de route. De bushouders merken dat hun klanten bestand steeds meer afneemt.
Er zijn volgens Ricky Baidhnath Misier, NP-bushouder, verschillende tijden vastgesteld waarbij men ervan uitgaat dat er zeker een bus vertrekt naar Paramaribo. Men kan dan bellen naar het telefoonnummer van OV-Nickerie voor een afspraak. Men geeft dan de tijd door waarop men wil vertrekken en wordt dan thuis opgehaald. Baidjnath Misier zegt dat voor de mensen die vroeg in Paramaribo moeten zijn, misschien voor medische behandeling of iets anders, er om 05.00 uur ‘s morgens een bus vertrekt. Deze begint dan om 04.00 uur de mensen op te halen. De overige tijden zijn 09.00 uur, 14.00 uur en eventueel ook 16.00 uur ‘s middags indien de behoefte daartoe aanwezig is. Volgens de NP-woordvoerder blijft hetzelfde tarief van srd 20 per persoon voor een rit naar Paramaribo, gelden. Een passagier die buiten Nieuw-Nickerie moet worden opgehaald, in een van de polders, zal volgens hem misschien een extraatje van srd 5 of afhankelijk van de afstand, betalen. Het ophalen van passagiers thuis door deze bussen zal voorlopig alleen in Nickerie mogelijk zijn.
De waarnemend coordinator van OV-sectie Nickerie, Joan Sewrutton-Alim, bevestigd de informatie en zegt dat OV-Nickerie hiervan op de hoogte is. Volgens Sewrutton heeft deze maatregel de zegen van haar afdeling. Echter stelt zij dat niet mag worden afgeweken van het tarief van srd 20 per rit. De coördinator zegt dat TCT al gedoogd heeft dat de bushouders het tarief hebben gebracht naar srd 20, omdat het vastgestelde tarief door de overheid srd 16, 50 is. Zij zegt verder ook op de hoogte te zijn van de oneerlijke concurrentie die de bushouders ondervinden van de garagehouders. Die halen de passagiers thuis af, in zowel Nickerie als Paramaribo, en zetten hen ook af op hun plaats van bestemming voor een bedrag van srd 45. Sewrutton hoopt dat dit systeem van de NP-bushouders zal werken en vruchten zal afwerpen. Zij zegt het jammer te zullen vinden als deze lijn zou moeten doodbloeden, aangezien de bushouders geïnvesteerd hebben in hun bussen en ook nog vergunningplichtig zijn. Zowel de bushouderx als OV-Nickerie zeggen dat het om een pilotproject gaat.

More
articles