January 13, 2015


Koppeling vervangen


January 13, 2015

De koppeling vormt samen met het vliegwiel de verbinding tussen de motor en de versnellingsbak. De koppeling werkt door middel van wrijving tussen de koppelingsplaten en het vliegwiel. Via de koppeling wordt de kracht van de motor overgebracht naar de versnellingsbak en vervolgens op de wielen. De koppeling is gemonteerd op een as (prise as) van de versnellingsbak. Het vliegwiel zit op de krukas van de motor gemonteerd. Bij de koppeling hoort de drukgroep. De drukgroep zorgt dat de koppelingsplaten op het vliegwiel worden gedrukt. Daarmee ontstaat de verbinding tussen de motor en de versnellingsbak. Tijdens het schakelen en bijvoorbeeld wachten voor een verkeerslicht worden motor en versnelllingsbak ontkoppeld met het koppelingspedaal. Het koppelingspedaal heft tijdelijk de werking van de drukgroep op. Afhankelijk van het gebruik kan ernstige slijtage van uw koppeling al vanaf 100.000 tot 150.000 km optreden. Heeft u twijfel of uw koppeling, drukgroep of vliegwiel versleten is? Ga gerust langs bij een goede monteur of beschrijf uw probleem, dan stelt de monteur vast wat het euvel is. Wanneer koppeling vervangen? Zodra de koppeling versleten raakt, zal de verbinding tussen de motor en de versnellingsbak slechter worden en gaat de koppeling slippen. Bij het optrekken maakt de motor wel meer toeren, maar versnelt de auto niet zoals gebruikelijk. Soms is een branderige lucht te ruiken. Men spreekt dan van een verbrande koppeling of dat de koppelingsplaten zijn verbrand. In dat laatste geval moet de koppeling vervangen worden. Koppeling doorsnede Het gebruik van de auto heeft invloed op de slijtage. Auto’s of bussen waar vaak een aanhanger achter hangt, zullen sneller een koppeling verslijten. Hetzelfde geldt voor het 2-massavliegwiel. Wordt de auto zwaarder belast, dan heeft u eerder kans op klachten. Schakelproblemen daarentegen, worden over het algemeen niet veroorzaakt door het verslijten van de koppeling of het vliegwiel. Meestal is dit het gevolg van het niet goed ontkoppelen of door een probleem in de bak zelf. Als de versnellingsbak niet goed vrij komt bij het ontkoppelen en dus niet goed kan schakelen, is meestal de drukgroep (pressure plate) defect. Bij een versnellingsbakreparatie of vervanging van de koppeling wordt de (beoordeling van de) drukgroep standaard door de professional meegenomen. Wilt u meer weten over mogelijke problemen met uw koppeling? Of weten hoe u kunt testen of uw koppeling versleten is? Het vliegwiel of 2-massavliegwiel Het vliegwiel is normaliter een metalen schijf uit één geheel. Bij de meeste modernere dieselmotoren en bij steeds meer benzinemotoren, bestaat het vliegwiel echter uit meerdere delen. We spreken dan van een 2-massavliegwiel of 2-delig vliegwiel. Tweemassavliegwiel automotoren met een hoog koppel dat niet alleen door de veren van de koppelingsplaat opgevangen kan worden, hebben een 2-massavliegwiel. Het 2-massavliegwiel bestaat eigenlijk uit een binnenwerk dat veert in het buitenwerk. Op die manier worden trillingen tegengegaan. Als een 2-massavliegwiel verslijt en de verende werking afneemt, gaat de koppeling ‘bibberen’ en het vliegwiel rammelen. Uiteindelijk zal de motor ook gaan trillen, waardoor de auto gaat schokken bij het rijden. Zo ziet een 2-massavliegwiel er uit, de zware veren van het binnenwerk vangen de klappen op bij het koppelen. Door de ervaring van een goed bekend staand garagebedrijf is men goed in staat om te bepalen of het de koppeling of het 2-massavliegwiel is dat de klachten aan een auto veroorzaakt, of dat er naar een andere oorzaak gezocht moet worden.