Vader al jaar op zoek naar Martiniquaanse zoon

Date

Blijkens een deze week verschenen bericht in ‘France-Guyane’, is de negenjarige Martiniquaanse knaap Travis, die precies een jaar onrechtmatig door zijn moeder wordt vastgehouden, en zich volgens speculaties in Suriname of Guyana zou bevinden, nog steeds niet terecht. De moeder, Theresa Geneva Guilford (ook bekend als Jennyfer of Nicole), zou vanuit Frans-Guyana met de jongen door Suriname zijn gereisd. Nesmon Mehdi (37), de Martiniquaanse vader van Travis, had aanwijzingen dat zoonlief ergens in Berbice bij de moeder zat die Guyanese roots heeft. De vader, ontwerper van beroep, begon vorig jaar een grootscheepse zoektocht naar de knaap en een officiële aanklacht ter zake ontvoering ligt bij de politie in Cayenne. De ontvoering houdt ook de Franse ambassade in Paramaribo bezig en eerder werd gemeld dat er telefonisch contact is geweest met Guilford, maar dat haar manier van denken niet veranderd is. Echter is de moeder duidelijk gemaakt dat een Frans arrestatiebevel ook in Suriname van toepassing is. Vader Nesmon geeft vastberaden te kennen, vertrouwen te hebben in een snelle terugkeer van Travis, zodat hij vrij kan teruggaan naar school. Hoewel de vader volgens een Frans rechterlijk besluit van november 2012, de zorg en toezicht heeft over Travis, mocht de jongen van zijn vader de kerstvakantie doorbrengen bij zijn moeder in Frans- Guyana, maar toen de vakantie voorbij was en hij op 4 ja-nuari 2014 volgens afspraak naar de luchthaven op het Franstalige eiland ging om Travis op te halen, vond hij iedereen, behalve zijn zoon. Dat was voor hem meteen reden om de moeder ervan te verdenken de jongen moedwillig te hebben achtergehouden. Een tribunaal in Cayenne heeft de vader het voogdijschap over het kind toegewezen, nadat de moeder dat hardnekkig had geweigerd en dit tijdens de rechtszaak had bevochten. Ondertussen hebben de autoriteiten in Cayenne op verzoek van de vader ook de Franse kindertelefoon ingeschakeld. Met het negeren van een gerechtelijk bevel riskeert de moeder drie jaar gevangenisstraf en € 45.000 boete.

More
articles