WHO wil alcoholconsumptie naar beneden

De World Health Organization (WHO) wil dat overheden ac-tie ondernemen tegen de consumptie van alcohol. Wereldwijd leidde het gebruik van alcohol in 2012 tot 3,3 miljoen doden door ziekten en geweld. De WHO publiceerde eerder dit jaar een rapport over de wereldwijde alcoholconsumptie en de gevolgen daarvan. ‘Alcoholgebruik kan niet alleen leiden tot verslaving, maar verhoogt ook het risico op het ontwikkelen van meer dan 200 ziekten, waaronder levercirrose en kanker. Daarnaast kan alcoholgebruik leiden tot geweld, waarbij mensen gewond raken of sterven’, aldus de WHO. In het rapport is er eveneens data over ons land vermeld. Bij Surinaamse mannelijke burgers van 15 jaar en ouder zijn hoge alcoholconsumptie, hoge prevalentie van alcoholafhankelijkheid en stoornissen door alcoholgebruik, hoge prevalentie van risicovolle drinkpatronen en zwaar alcoholgebruik alsook zorgwekkende mortaliteit – en morbiditeitstatistieken tengevolge van alcoholgebruik geregistreerd, waarbij vaak levercirrose en verkeersongevallen in het spel zijn. De prevalentie van stoornissen door alcoholgebruik is bij Surinaamse mannen 8,2% en bij vrouwen 3,7%, terwijl alcoholafhankelijkheid bij 3,9% van de mannen en 1,8% van de vrouwen werd geregistreerd. Ruim 8,5% van de gehele mannelijke populatie en 13,6 % van de mannelijke alcoholgebruikers is een zware alcoholgebruiker en bij de vrouwen worden respectieve percentages van 1,2 en 2,9 geregistreerd. De beleidsmaatregelen vanuit de Surinaamse overheid schieten te kort en er is simpelweg geen nationaal beleid op schrift gesteld, meldt het WHO-rapport. Er is wel een accijns op bier en gedistilleerde drank ingesteld, maar niet op wijn, alsook een wettelijke minimumleeftijd van 18 jaar bepaald bij de verkoop van deze alcoholische dranken, echter  zijn er geen verkoopbeperkingen gesteld met betrekking tot tijdstip, locatie, specifieke evenementen, personen die onder invloed verkeren en benzinestations. Het nationale wettelijke maximum bloedalcoholgehalte voor voertuigbestuurders is bepaald op een promillage van 0,05, maar verder zijn er geen wettelijk bindende verordeningen op alcoholreclame,  sponsoring, sales promotion alsook geen wettelijk verplicht gestelde gezondheidswaarschuwingen op alcoholadvertenties. Vanuit de overheid zijn er ondersteunende communautaire maatregelen, maar is er geen nationaal monitoringsysteem. De leeftijd gestandaardiseerde sterftecijfers en alcohol toerekenbare fracties waren per 2012 voor wat betreft levercirrose voor mannen en vrouwen respectievelijk 21,8 en 6 op de 100.000 15-plussers en voor wat betreft verkeersongevallen voor mannen en vrouwen respectievelijk 37,7 en 7,9 op de 100.000 15-plussers. De nationale alcoholconsumptie is de laatste jaren sowieso in crescendo, waarbij van de alcoholische dranken ongeveer 40% aan bier, 57% aan gedestilleerde dranken, 2% aan wijn en 1% aan andere sterke drank wordt geconsumeerd.

More
articles