Guyana voorziet bouw brug en oplossing grensgeschil

De Guyanese minister van Buitenlandse Zaken, Carolyn Rodrigues-Birkett, heeft deze week tijdens een persconferentie verklaard dat er progressie is geboekt met betrekking tot gesprekken over de geprojecteerde bouw van een brug over de Corantijnrivier, alsook voor wat betreft de grensgeschilbesprekingen. Discussies tussen de grenscommissies van Guyana en Suriname ten aanzien van het zogeheten Tigrigebied, zullen worden voortgezet in 2015. In haar deliberaties stelde de minister: “Ik ben verheugd met de vooruitgang die tot nu toe is geboekt, maar we hopen dit zeker in 2015 voort te zetten, dat is de hoop van de regering en natuurlijk van het ministerie van Buitenlandse Zaken.” De minister had eerder gezinspeeld op de gedachte dat het door de Guyanezen betiteld en bezet gebied, New River Triangle, zonder twijfel deel uitmaakt van het grondgebied van Guyana. Haar Surinaamse ambtgenoot had er echter op gestaan dat het gebied deel van Suriname is, een ontwikkeling die Rodrigues-Birkett “betreurenswaardig” achtte. Ze verduidelijkte voorts dat grensgeschillen niet in één dag opgelost worden en dat beide commissies werk hebben verzet. De bewindsvrouw beklemtoonde dat Guyana vasthoudt aan het principe van het oplossen van het grensgeschil op een vreedzame manier. “We zijn naar de Commission on the Laws of the Sea gegaan om ons maritiem grensgeschil met Suriname op te lossen. Onze bilaterale besprekingen met Suriname via de grenscommissie zijn gericht op het oplossen van de kwestie in overeenstemming met het internationaal recht. Dit is de aanpak die we zullen volgen “, aldus de minister. Inmiddels heeft het Guyanees ministerie van Buitenlandse Zaken het brugproject dat Guyana fysiek met Suriname zal verbinden, geaccordeerd. Minister Rodrigues-Birkett merkte op, dat na besprekingen over de grensgeschillen eerder in 2014, toen de grenscommissies van beide landen elkaar ontmoetten, de onderhandelingen over de bouw van de brug over de Corantijnrivier zijn voortgezet. Ze voegde eraan toe dat Suriname tot dusver China heeft benaderd in de hoop dat fiat zal worden gegeven aan een Chinees bouwteam met het project te beginnen. “We have recently approved, at Cabinet, some of the construction to be done on our side in terms of access, because we have to be prepared; we don’t know if it is an ‘if-or-when’ situation”, vertelde de minister, die eraan toevoegde dat haar regering brieven van ‘geen bezwaar’ heeft verzonden aan de ministeries van Buitenlandse Zaken van Suriname en China ter ondersteuning van de bouw van de brug, en dat het dus juridisch een volkomen legaal project is.

More
articles