October 4, 2014


Waar er rook is…


October 4, 2014

Van de week bereikte het nieuws uit Nickerie ons, dat er ontevreden NDP’ers zijn die het gedrag van de ‘westelijke president’ zat zijn. Een oud lid van de NDP heeft via de media zijn misnoegen geuit en vindt dat er nog meer mensen ontevreden zijn. Dit heeft allemaal te maken met het dominante gedrag van de man die denkt dat de NDP tot in de eeuwigheid aan de macht zal blijven en denkt dat een stukje Suriname en met name Nickerie, zijn domein is. Het is niet de eerste keer dat de ‘president van Nickerie’ in opspraak raakt. Hij krijgt het met een ieder aan de stok, wil bepalen wat er in Nickerie gebeurt en getuigt ook geen respect te hebben voor mensen in zijn omgeving. Geen wonder dat er in de NDP spanningen zijn. Mensen denken het voor het zeggen te hebben. Men gaat ervan uit dat hun voorzitter de president van het land is en zij dus alles mogen doen. Kijk maar naar de uitspattingen in Nickerie, Saramacca en Wanica. Zelfs voormalige coalitiepartners weten te vertellen, dat het geen pretje is om zaken te doen met de paarse organisatie of met prominenten uit die partij. Men wil alles bepalen en men heeft zoiets als ‘take it or leave it’. De NDP was nooit anders en zal ook niet anders worden. Dit is de voedingsbodem voor enkele individuen binnen de organisatie om daar misbruik van te maken. Men heeft zoveel te vertellen over de oppositie, die volgens hen   straks bij de verkiezingen bakzeil gaat halen. Echter kijkt men niet naar het feit dat de steun binnen de coalitie in 4 jaar tijd steeds dunner geworden is. Er is zoveel geklaag in Nickerie over het gedrag van de wannabe president aldaar. De NDP leiding zal de situatie heel goed in de gaten moeten houden, wil men nog een rol van betekenis spelen bij de komende verkiezingen. Waar er rook is is er altijd vuur. De klachten uit het westen zijn niet van vandaag. Wij zijn reuze benieuwd hoe dit verder uitpakt in de toekomst.  Kennelijk voelt de president van Nickerie al geruime tijd aan dat hij macht aan het verliezen is. Er is voor zijn eigen district niets concreets gedaan, dus probeert hij hier en daar zijn macht te misbruiken met het doel om mensen angst aan te jagen en daarmee zijn positie te verstevigen.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249