October 2, 2014


Waarborging kwaliteit essentieel bij implementatie zonnepanelen


October 2, 2014

Bij grootschalige implementatie van zonnepanelen in Suriname zal het essentieel zijn dat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Dit kwam dinsdag jongstleden naar voren tijdens de KKF-ondernemersavond bij de presentatie van de ondernemer Steve Kanhai van de naamloze vennootschap Alles. Kanhai ging in op de zonne-energieproducten die zijn onderneming ten verkoop aanbiedt en waarschuwde voor het gevaar dat op grote schaal rotzooi wordt ingevoerd. Hij maakt zich er met name zorgen over dat een bankinstelling kenbaar heeft gemaakt open te staan om alle privé zonne-energie te financieren, echter de gevolgen zullen niet te overzien zijn als iedereen de verkeerde aanschaf doet. Er zijn bijvoorbeeld voor Suriname slechts bepaalde typen zonnepanelen geschikt en aan de technische gegevens zie je niet meteen of het paneel functioneel is voor ons land. Daarenboven kunnen zonnepanelen die nota bene rechtstreeks uit de fabriek komen cracks hebben, waardoor er geen optimaal rendement wordt gehaald en de productiviteit die gehaald wordt is maximaal die van de zwakste schakel. Kwaliteit staat voorop bij de groepsaankoop van zonnepanelen door het netwerk waar Alles deel van uit maakt. Er worden premium A-grade Monocrystal-line zonnepanelen rechtstreeks bij de fabrikant in China ingekocht die geschikt zijn voor het Surinaamse klimaat. De kwaliteitscontrole van het netwerk vindt in de fabriek plaats., waarbij een team tijdens de productie het volledige proces controleert. Daarnaast vindt er een professionele inspectie plaats voordat de zonnepanelen worden ingepakt en de distributeur gaat zeer bekwaam om met de kwaliteit en het transport naar Suriname. “We laten onze panelen staand transporteren”, benadrukt Kanhai, die eraan toevoegt dat dit wel betekent dat minder panelen in een container kunnen, maar dat er wel een grote kwaliteitsgarantie kan worden gegeven. Er worden zaken gedaan met een netwerk dat meer dan 350 kwaliteitscontroles verricht op mono – en polykristallijn en thin-film panelen met een totale waarde van 35 miljoen euro en Alles NV regelt de lokale installatie van de systemen en is aanspreekpunt voor het netwerk in Suriname.