October 2, 2014


Intensieve aanpak infrastructuur eindfase Bouterse/Ameerali


October 2, 2014

In de laatste maanden van zijn zittingsperiode zal het regiem Bouterse/Ameerali zich nog intensief inzetten op de aanpak van de fysieke infrastructuur in onder meer de agrarische en de gezondheidssector. Dit blijkt uit de jaarrede die president Desiré Bouterse gisteren in De Nationale Assemblee heeft uitgesproken. Er zijn onder meer diepteinvesteringen gepland in twee moderne visrokerijen, oplevering zal plaatsvinden van een ziekenhuis te Albina en aangevangen zal worden met het opzetten van een hospitaal te Wanica. Met financiële steun van de Islamic Development Bank zal nog deze maand daarenboven gestart worden met de bouw van een nieuw Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) op het terrein ter plekke. Er zullen uit deze laatste financiering ook nog vijf nieuwe gezondheidscentra voor de RGD in het kustgebied, strekkend van Moengo tot Nickerie, gebouwd worden en tevens bootambulances in de gezondheidszorg ingezet worden in moeilijk bereikbare gebieden. Dit dienstjaar zullen elf bruggen gebouwd worden, waarvan zes oeververbindingen komen in de wegstrekking van Berg en Dal naar Atjoni en vijf in de wegstrekking Zanderij-Apoera. De bouwwerkzaamheden voor de nieuwe Carolinabrug zijn in volle gang en de werkzaamheden, die verband houden met het aanleggen van de aansluitende wegen voor deze brug, zullen voor het eind van deze regeerperiode worden voltooid. Door invulling te geven via diepteinvesteringen in rook-, koel- en vriesinstallaties zullen twee moderne visrokerijen, respectievelijk in de districten Nickerie en Commewijne, ertoe bijdragen dat de export van gerookte vis naar Europa plaatsvindt. “Met de reorganisatie van de bestaande visserijcentra en met de nieuw op te zetten centra en met de duidelijkheid ten aanzien van het vergunningenbeleid wordt de bevolkingsvisserij beter geaccommodeerd”, meende het staatshoofd. Het Agrarisch Krediet Fonds zal voorts worden verruimd, zodat in 2015 meer bedrijven in aanmerking zullen komen voor agrarische kredieten onder voorwaarden die aantrekkelijker zijn.