Transparantie zoek

Hoewel de overheid praat over transparantie, blijkt die te ontbreken wanneer het erop aankomt opening van zaken te geven. Niet alleen bij de Naschoolse Opvang, maar ook bij de viering van Carifesta in Suriname, hebben gelederen uit regeringskringen getoond transparantie toch niet zo hoog in het vaandel te dragen. Er kunnen nog steeds geen bewijzen geleverd worden waarom veel meer besteed is dan begroot was. Daarnaast kunnen aangekochte spullen en betaalde diensten niet verantwoord worden. Uit het Clad-rapport inzake Carifesta blijkt, dat niet alle zaken op orde zijn waardoor bepaalde uitgaven niet verantwoord kunnen worden. Het is duidelijk dat er heel wat aan de strijkstok is blijven hangen. Jammer, want dergelijke kwesties komen het imago van ons land niet ten goede. En dat is na Carifesta niet verbeterd, integendeel krijgt Suriname een steeds slechtere naam en ons geliefde land wordt nu door het buitenland gezien als een drugsstaat. De politie heeft een belangrijke rol als het gaat om het verbeteren van het imago van ons land, maar jammer genoeg denkt zij daar niet aan. Zo wordt bij de vernietiging van grote drugsvangsten de pers uitgesloten. De politie plaatst op haar Facebook pagina een kort bericht met enkele foto’s waarop te zien is dat de drugs vernietigd worden. Of de drugs werkelijk vernietigd zijn, is nog maar de vraag. De pers uitnodigen zodat die er in de media gewag van kan maken, komt transparant over, niet alleen in ons land, maar ook in het buitenland. Ex-justitieminister Chan Santokhi, zei eergisteren aan een lokaal dagblad dat de transparantie weer terug moet binnen het korps. Hij voerde aan dat in het verleden er gevallen zijn geweest waarbij drugs gestolen werd of verdwenen. Hiervoor werd als oplossing bedacht dat van elke hoeveelheid drugs er monsters werden genomen, die werden getest, er werden foto’s gemaakt en de partij drugs werd zo snel mogelijk vernietigd. De pers mocht hierbij aanwezig zijn en was daardoor in staat verslag te doen aan de media. Na de vernietiging werden weer monsters genomen om te laten zien dat het werkelijk om drugs ging. De pers uitsluiten is een kwalijke zaak en zorgt ervoor dat ons land nog meer in diskrediet gebracht kan worden. Wij hopen dat vooral het Openbaar Ministerie in wiens opdracht de vernietiging van drugs gebeurt, ervoor zorgt dat de transparantie terugkeert. Zo kan er weer  vertrouwen in de politie zijn.