‘Miljoenen krediet SLM voorbeeld oneigenlijke transacties Hakrinbank met vorige regering’

SLM kon rood staan zonder gedegen onderpand

“Overtrekkingen boven een bepaalde limiet kunnen door banken worden gegeven aan klanten, maar dan zijn die wel van tijdelijke aard en zijn nomaliter gedekt. Je kunt niet ongedekt overtrekkingen of kredieten geven en zo lang doorgaan met zulke hoge bedragen. Het gaat hierbij om een bedrag van ruim USD 4 miljoen en hierdoor zal de Hakrinbank gigantische voorzieningen moeten treffen. De Hakrinbank gaat hierdoor keiharde verliezen moeten verklaren in haar winst- en verlies rekening aan de aandeelhouders. Deze kwestie voedt de geruchten die al een tijdje rondgaan, dat de Hakrinbank hele oneigenlijke transacties heeft gedaan met de vorige regering alleen om hen te accommoderen en die rekening wordt nu gepresenteerd”, aldus een ex-bankier van een zeer vooraanstaande en gerenommeerde financiële instelling.

De redactie verneemt uit verschillende betrouwbare bronnen binnen het bankwezen, dat deze miljoenen krediet slechts een enkel voorbeeld is van meerdere oneigenlijke transacties, die de Hakrinbank heeft gedaan met de vorige regering. “Het geven van overtrekkingen zonder onderpand, is een teken van wanbeleid en heeft ernstige financiële gevolgen voor het functioneren van het bankbedrijf”. Deze reacties kwamen naar aanleiding van het eerder gepubliceerde artikel op onze website, waar de Hakrinkbank N.V. beslag heeft laten leggen op een aantal onroerende goederen van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM).

Het gaat hierbij om de onroerende goederen van de SLM gevestigd aan de Mr. Jaggernath Lachmonstraat, hoek van de Dr. J.F. Nassylaan/ Stoelmanstraat en te Nieuw Nickerie aan de Oranje Nassau- / Westkanaalstraat. “Deze beslagen zijn het gevolg van de overtrekking die was toegestaan door de CEO van de Hakrinbank op een USD-rekening van de SLM en die was opgelopen naar ruim USD 4 miljoen.

Vervolgens heeft de voormelde Hakrinbank directeur getracht dit enorme bedrag van ruim USD 4 miljoen terug te halen door beslaglegging op onroerende goederen en zelfs op alle rekeningen bij andere banken van de SLM”, aldus vernemen wij uit zeer betrouwbare bron. Voorts vernemen wij dat deze beslaglegging mag worden gezien als damage control van de directeur van de Hakrinbank, gezien deze overtrekking door hem werd toegelaten zonder contractueel, een onderpand vast te leggen.

De schade van ruim USD 4 miljoen moet volgens onze bron nu gehaald worden bij een bedrijf dat eigenlijk al aan de beademing zat en van deze beroerde financiële situatie was de directeur van de Hakrinbank al heel lang op de hoogte. “De initiële correspondentie met betrekking tot deze overtrekking dateert uit 2019 en werd afgesproken met de toenmalige CEO van de SLM, R. Radjkoemar en de gewezen minister van Financiën, G. Hoefdraad. De CEO van de Hakrinbank heeft in die periode toegestaan dat het bedrag van USD 4.8 miljoen tot en met mei 2020 werd getrokken van de USD en Euro rekeningen van de SLM. Ruim anderhalf jaar later in oktober 2021 kwamen de huidige RvC en de directie van de SLM achter deze “afspraak” en de overtrekking van USD 4.8 miljoen”, aldus onze bron. Naar verluidt, is het onderzoek nog gaande waaraan het geld is besteed, want sommige transacties kunnen wel terug worden gevonden en andere hebben geen omschrijving voor de overmaking.

Voorts vernemen wij, dat beslagleggingen positioneren, een schuldeiser niet als separatist kan beoordelen, zoals hypothecaire zekerheid of pandrechten dat recht wél zouden ondersteunen. “Andere bankinstellingen, waaronder Finabank en Republic Bank hebben dergelijke sterke cq. gefundeerde zekerheden wél weten te bedingen voor kredietarrangementen, waardoor het bankbedrijf niet aan soortgelijke risico’s wordt blootgesteld. Opmerkelijker is, dat de gewone ondernemer, jaarcijfers van drie jaren teruggaand en prognoses van minstens twee jaren, moet overleggen alvorens voor dergelijke kredietverstrekking in aanmerking te komen. De SLM had ten tijde van het arrangement al geruime tijd geen actuele jaarcijfers meer gepubliceerd”, aldus onze bron.

More
articles