Bewoners Brokopondo verzoeken financiële steun geen pakketten

Een aantal bewoners uit Brokopondo heeft gisteren bij het parlement geprotesteerd. De groep heeft haar misnoegen geuit en heeft een petitie aangeboden aan de voorzitter van De Nationale Assemblee Marinus Bee. Het protest werd ondersteund door onder andere traditionele gezagsdragers uit Brokopondo, de gewezen minister van GBB Diana Pokie en de BEP-fractieleider Ronny Asabina. De groep wilde ook een petitie aan president Santokhi overhandigen, echter werd die door de directer van het Kabinet van de President, Adjay Moensie, in ontvangst genomen. De bewoners verklaarden dat hun dorpen al vier maanden blank liggen. In de petitie werden enkele eisen opgenomen. Zo eisen ze, dat de regering een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak van de wateroverlast, moet verrichten. Ook wordt er geëist dat er een fonds met een beginkapitaal van SRD 400 miljoen moet worden opgezet. Ook werd gevraagd naar het plan van aanpak, om de bewoners een betere woonomgeving te geven.

De regering wordt eveneens verzocht de noodhulppakketten te vervangen met een financiële bijdrage. Ook wil de groep, dat er een plan wordt opgezet om te vernemen op welke wijze ze de bewoners tijdelijk zal evacueren, het onderwijsproces zal aanpakken en hoe de geleden schade vergoed kan worden.

door Orsilia Dinge

 

More
articles