Vuilophaal in Brownsweg stagneert totaal

De bewoners van Brownsweg in Brokopondo hebben in gesprek met een lokaal medium gesteld dat er al langer dan twee weken geen vuil aldaar is opgehaald. Volgens hen is de vuilophaaldienst niet in actie, zoals eerder beweerd werd. De bewoners vertelden dat het voertuig waarmee de werkzaamheden worden verricht al enige tijd kapot is en zich op het terrein van het commissariaat bevindt.

Volgens de bewoners is er momenteel sprake van een onhygiënische situatie. “De vuilniswagen ging al niet in de binnenwegen. Hierdoor waren de mensen genoodzaakt hun huisvuil op de hoek te zetten. Nu het ook daar niet wordt opgehaald, kun je je voorstellen wat je krijgt”, zegt een buurtbewoner.

Zij verklaren enkele malen aan de bel te hebben getrokken met betrekking tot de situatie. Echter krijgen zij steeds te horen, dat het wachten op het ministerie van Openbare Werken (OW) is. ‘’We vragen de president om naar ons om te kijken, want er zijn kinderen hier. De geur van huisvuil is ondraaglijk geworden en al helemaal geen beeld voor toeristen‘’, aldus een bewoner.

Ook de staat van de binnenwegen laat volgens hen te wensen over. Volgens de bewoners zitten er grote kuilen in de wegen en hebben zij de indruk dat er niet naar hen wordt omgekeken.

More
articles