DE SPUIGATEN UIT

Het loopt voor wat betreft de criminaliteit in dit land, werkelijk de spuigaten uit. Van de gewone straatberovingen tot die in woningen, inbraken bij de vleet en dan willen we het nog niet eens hebben over de zware grensoverschrijdende criminaliteit en de witwaspraktijken, die nog steeds in hoge mate plaatsvinden. De criminaliteit is in al haar vormen in behoorlijke opmars en dat al jaren. De beschermende instanties van overheidswege schijnen daar steeds minder tegen opgewassen te zijn, of kijken om verschillende redenen de andere kant op, wanneer er hulp moet worden verleend. Zo is het allang geen geheim meer, dat bij de zware criminaliteit, er sprake is van infiltratie bij instituten die ons juist moeten beschermen. Maar daar hebben wij in het verleden regelmatig over geschreven. Waar men momenteel met geen woord over rept, betreft de mensenhandel en mensensmokkel, die welig tiert. Buitenlanders uit probleemlanden, stromen dit land binnen met behulp van lokale krachten en wel tegen een behoorlijke vergoeding in valuta en worden zonder enig oponthoud en belemmering, de grens met bijvoorbeeld Frans-Guyana over gesmokkeld. Deze buitenlanders afkomstig uit dit halfrond die een beter leven zoeken dan in eigen land, gaan ook regelmatig per boot richting Brazilië, en daar zitten ook de smokkelbendes uit dit land achter. Binnen deze overheid zitten ook mensen die hieraan meewerken en geven Suriname een nog slechtere naam. We hebben ons gecommitteerd aan de door de Caribbean Financial Action Task Force, CFATF, gestelde regels voor wat betreft het witwassen van crimineel verkregen middelen en daarmede financieren van terrorisme, en kunnen dan ook onmogelijk een slechte beurt maken met andere misdadige handelingen, die zeker te maken hebben met mensenhandel en of mensensmokkel. Maar de gewone en andersoortige criminaliteit baart de meeste inwoners van dit land enorme zorgen. Steeds meer mensen voelen zich zeer onveilig in Suriname, vooral omdat de dieven en rovers steeds agressiever en roekelozer worden. Rovers verplaatsen zich in voertuigen en vertrekken na hun misdaad snel uit de omgeving. De plek waar men wenst toe te slaan, wordt ruimschoots van tevoren verkend. De politie, waar we allemaal op denken te kunnen rekenen, stelt vreselijk teleur. Ze is gedemotiveerd en beschikt over onvoldoende materieel en materiaal om de gemeenschap op de juiste manier van dienst te kunnen zijn. Ook zijn bepaalde politieposten zwaar onderbemenst en heeft binnen deze organisatie de corruptie zeker ook toegeslagen. Breek ons voor wat dit betreft, de bek niet open. De nationale veiligheid verkeert naar onze mening, al zeker tien jaar in groot gevaar. De welgestelden in ons land hebben wel de mogelijkheid om dure alarminstallaties aan te brengen en zich te laten bewaken door niet goedkope bewakingsbedrijven, maar de “kleine man” heeft die luxe niet en is afhankelijk van de politie, die vaak te laat of helemaal niet komt wanneer de nood hoog is. Ook de huidige regering heeft tot taak de samenleving met de juiste bescherming van dienst te zijn, maar daar schiet ze tot op heden behoorlijk in tekort. Er dient niet alleen een economisch herstelplan opgesteld en uitgevoerd te worden, maar er moet ook gewerkt worden aan een goed werkend veiligheidsplan, dat moet werken voor de gehele bevolking en eventuele aankomende investeerders. Laten we de zaken zo ongemoeid, dan zullen steeds meer burgers zich legaal of illegaal bewapenen en verandert Suriname in een echte chaos. En dat willen we zeker niet.

More
articles