VEILIGE UITWIJKHAVEN?

Onlangs  werd de door de Nederlandse justitie gezochte Nederlander Siegfried ‘Piet’ Wortel, die al jaren ongemoeid en riant binnen de grenzen van onze republiek woonde, op de luchthaven Reine Beatrix van Aruba, door de politie aangehouden en daags daarna aan Nederland uitgeleverd. Wortel moet daar nog een gevangenisstraf uitzitten. Hij wist enkele jaren geleden het land te ontvluchten, maar wist gezien zijn Surinaamse roots en de juiste connecties hier, zoals voormeld, ongemoeid te vertoeven. Wortel wordt in Nederland ook nog verdacht van grootschalige drugshandel en andere strafbare feiten. De afgelopen week ging de Surinaamse justitie over tot huiszoeking in de woning van Wortel in Paramaribo-Noord. Bij dit onderzoek werden de Surinaamse eenheden geassisteerd door opsporingsambtenaren uit Nederland. Het moet duidelijk zijn dat de Nederlandse justitiële autoriteiten serieus bezig zijn met de zaak Wortel, die voor hen zeker als een grote ‘vis’ binnen het criminele circuit wordt gezien. Maar hoe is het eigenlijk mogelijk dat bepaalde verdachten en ook  veroordeelden in het buitenland, hier ongemoeid en openlijk kunnen wonen, terwijl onze autoriteiten heel goed op de hoogte zijn van al hetgeen ze op hun kerfstok hebben. Het is zelfs zo gesteld dat bepaalde lui die in het buitenland worden gezocht,  door hooggeplaatsten  alhier worden bewierookt. En het zijn dit soort ontwikkelingen die via het internet ook bij de wereldgemeenschap bekend worden, die maken dat een potentiële investeerder zijn neus voor ons ophaalt.  Het is ook geen geheim meer dat bepaalde handlangers van zware criminelen uit Nederland, hier gewoon hebben kunnen neerstrijken gedurende de vorige regering en hier vrij en blij enige tijd hebben kunnen vertoeven. Geeft allemaal overduidelijk aan, dat de onderwereld hier vaste verbindingen heeft weten te realiseren en wel in de hoogste kringen. Voor ons land is dat een zeer gevaarlijke ontwikkeling, omdat het buitenland ons zwaarder in de gaten gaat houden en wij in een wurgend isolement terecht kunnen komen, indien er niet drastisch wordt ingegrepen en we weer zoals internationaal gewenst, in de maat gaan lopen. Maar niet slechts het fenomeen dat gezochte lieden hier tijdelijk kunnen onderduiken, speelt een funeste rol voor ons imago. Ook de voortdurende berichtgeving uit het buitenland van onze betrokkenheid bij de grensoverschrijdende misdaad werkt zeer in ons nadeel. Zo ook deze week de mededeling dat een Braziliaanse piloot, behorende tot een criminele drugsorganisatie, tegenover de Braziliaanse militaire politie heeft verklaard, dat hij contacten onderhoudt met Surinaamse politici en dat allemaal in het kader van de drugshandel en smokkel via ons land. Keerpunt ziet dit als de zoveelste domper voor Suriname en benadrukking, dat de zaak hier goed verziekt is en het veel voeten in de aarde zal hebben, alvorens we ons van dit verslechterende imago zullen kunnen verschonen. Voortdurende slechte berichten over dit land maken dat we nog intensiever in de gaten zullen worden gehouden door het buitenland en dat het financiële verkeer met ons land, steeds moeizamer zal worden. De bonafide mensen die nog steeds in dit land werken en het beste voorhebben, moeten er dan ook rekening mee houden dat het ook voor hen steeds moeilijker zal worden. Steeds meer banken in het buitenland achten het niet verantwoord zaken met ons land te doen. Keerpunt heeft daar de nodige ervaring mee opgedaan. Wat de overheid vooral moet nastreven, is in een goed blaadje te komen en blijven bij de Caribbean Financial Action Task Force, CFATF, en ook bij de Amerikaanse financiële instellingen, die je kunnen accommoderen of sanctioneren en het laatste moeten we te allen tijde voorkomen. Suriname moet daarom voortdurend de relaties met westerse landen op een hoog niveau houden, om zo uit de gevarenzone te blijven. De misdaad moet daarom nimmer de overhand krijgen, want dat zal zeker leiden tot zwaar isolement.

More
articles