Parlementariërs verwijten politiebond KPS imagoschade

‘’Vroeger als je een politieman zag had je respect voor hen. Tegenwoordig kennen we een politieman die geld telt in een restaurant en met geld strooit in menigten”, aldus VHP-parlementariër, Mahinder Jogi, in gesprek met een lokaal medium. Dit naar aanleiding van de betrokkenheid van politiefunctionarissen bij verschillende zaken. Volgens de parlementariër moet het korps doorgelicht worden en moeten de rotte appels eruit gehaald worden. “Laat me voorop stellen, dat er genoeg politiemannen en vrouwen in het korps zijn, die zich wel weten te gedragen zoals het een politiefunctionaris betaamt. Maar een groot deel laat ernstig te wensen over”, aldus Jogi.

De parlementariër zegt dat de juiste aanpak reeds bij de rekrutering moet beginnen. Volgens Jogi moeten we weten wie we allemaal in dienst nemen. “We moeten een goed profiel kunnen schetsen van de persoon, die belast zal worden met de wetshandhaving”, zegt Jogi. Hij zegt dat de aanpassing van de lonen niet mag maken dat politiemannen nog scheef gaan. “We merken dat de regering de lonen aanpast naar gelang van tijd”, stelde Jogi.

VHP-parlementariër, Dew Sharman, is dezelfde mening toegedaan. Volgens hem heeft de politie in de afgelopen jaren enorme imagoschade geleden. “Vroeger liep je weg als je een politieman zag aankomen, ook al had je niets gedaan. Tegenwoordig heeft de burger geen respect meer”, zegt Sharman.

Ook hij geeft de schuld hierdoor deels aan de leden van de Surinaamse Politie Bond(SPB). Volgens Sharman moeten de standaarden bij rekrutering bijgesteld worden aan de hedendaagse maatschappij. “We moeten misschien naar een hoger scholingsniveau. We weten dat we nu ook cyber crime hebben. Dat wil zeggen dat de politie ICT deskundigen nodig heeft. We hebben niets aan iemand die niet eens behoorlijk in het Nederlands kan communiceren”, aldus de VHP-parlementariër.

More
articles