Crisisteam brengt ordening in verkoop in en rondom Centrale Markt

Illegale verkopers worden opgeroepen om zich te registreren

Het onlangs door districtscommissaris (dc) Ricardo Bhola ingestelde crisisteam onder de Centrale Markt Paramaribo (CMP) door het districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost, heeft in korte tijd vele venters die buiten de markt, langs straten en op trottoirs hun waar verkochten, wederom onder het dak van de CMP weten te brengen. Het doel van het crisisteam is om de orde terug te brengen in de binnenstad en extra aandacht te besteden aan de illegale groente- en fruitverkopers langs de openbare wegen.

Verboden langs de weg te verkopen

Adjunct-districtsecretaris (ADS) Rozendaal, die samen met ADS Jubithana leiding geeft aan het team, zegt dat er voor het pad van communicatie en informatieoverdracht wordt gekozen. ‘’Op deze manier kunnen de illegale groenten en fruit verkopers wegwijs gemaakt worden om via de legale weg een verkoopstand onder de markt te krijgen’’, verduidelijkt Rozendaal. Het is zegt hij, ten strengste verboden om langs de openbare weg groenten en fruit ten verkoop aan te bieden. ‘’De mensen die dat toch doen, zijn opgeroepen en velen hebben gehoor gegeven aan de oproep. Er zijn afspraken gemaakt en men is aangemaand niet meer langs de straat te gaan verkopen.’’ Rozendaal geeft aan dat marktmeester Anil Dhanai alle verkopers in de gelegenheid stelt hun stukken in orde te maken. ‘’Als dat in orde is, krijgen zij een plek aangewezen. Niet iedereen is langs geweest, maar het is een goed begin. Degenen die langs zijn geweest, waren ook blij dat zij zich konden registreren. Wij roepen ook de rest op om gehoor te geven en kiezen de weg van communicatie. Meld je aan”, benadrukt Rozendaal.

Samenwerking

De bedoeling is dat al de verkoop van groenten en fruit rondom de markt teruggebracht wordt onder de CMP, zodat er weer aanloop is binnen de markt. Het crisisteam werd onlangs door dc Bhola in het bijzijn van marktmeester Dhanai ingesteld. Het team startte gelijk daarna met een kennismakingsronde bij de marktpolitie, de mobiele unit en de BBS’ers onder de markt. Rozendaal: ‘’Wij hebben werkafspraken gemaakt over hoe wij gezamenlijk het probleem van de illegale straatventers zullen aanpakken.

Daarna heeft het team zich georiënteerd onder hen die momenteel op een illegale manier hun waar ten verkoop aanbieden. Wij gaan de mensen begeleiden, adviseren en samen naar een oplossing zoeken.’’ Bhola is ingenomen met het werk dat het team in korte tijd heeft kunnen neerzetten. De burgervader zegt dat dit een onderdeel is van het traject van de ingezette ordening van de binnenstad en de stad in zijn geheel. ‘’Samen kunnen wij elke uitdaging aan’’, zegt Bhola.

More
articles