Nurmohamed voert hard beleid tegen aannemers vuilophaal

Tijdens de begrotingsbehandeling zijn er veel vragen gesteld over de vuilophaal in diverse buurten en de wijziging van het tijdstip van vuilophaal. Met ingang van 1 maart, wordt vuil niet meer in de middag-/avonduren opgehaald, maar in de ochtenduren. Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken, zei bij de beantwoording van vragen dat het ministerie ten aanzien van vuilophaal, afspraken heeft met verschillende aannemers over waar ze moeten ophalen en wanneer. “Ik heb een hard beleid en er wordt een boete gegeven aan de aannemers. Een paar zullen ook bedankt worden. Na drie keer word je bedankt”, deelde de minister mee. NPS-parlementariër Patrica Etnel, zei dat ze naar plekken is geweest met name in de zijwegen, waar het vuil niet op tijd opgehaald wordt.

Zij noemde de situatie triest. “Het lijkt alsof de mensen niet weten hoe zij daarmee om moeten gaan. De vuilophaaldienst is ook niet meer echt elke week in de buurten. U zou even voor oriëntatie toch in de zijwegen moeten gaan, dan ziet u wat er daar gebeurt. Er staan zakken vuil, de stank is verschrikkelijk en met de regen is het niet uit te houden”, sprak Etnel. Zij vroeg de minister om naar het besluit te kijken en vervolgens na te gaan als de opdrachten conform het besluit worden uitgevoerd. “Want als we kijken naar het beeld zoals het nu is, met name in Paramaribo, dan is het niet goed.” Nurmohamed benadrukte dat er afspraken zijn met de mensen die het vuil ophalen.

Hij zei dat de mensen hun vuil in een bak zouden kunnen doen, zodat honden niet eraan gaan. “Maar wat zou er gebeuren als het ’s avonds was. Ik heb een hard beleid. Er wordt een boete gezet voor die aannemer. Ik ga de flyers ook doorsturen en er wordt binnen 24 uur opgetreden, want ik zie de apps. Ik ga ook meer informatie geven over welke dagen en hoe laat, want dat kan ook een rol spelen”, stelde Nurmohamed. De minister zei dat de slechte wegen ook een rol kunnen spelen. ‘’Die zijn een beperking, maar het kan niet dat het vuil niet wordt opgehaald.’’ Nurmohamed deelde mee dat het ministerie geïnvesteerd heeft in flyers. Die zal hij brengen voor de assembleeleden om ook aan burgers te geven, zodat zij weten hoe de zaken moeten verlopen.

Over de wijziging van het tijdstip, zei de minister dat er een aantal redenen zijn voor de wijziging. Hij noemde onder andere de veiligheid op Ornamibo, de veiligheid in de avond, de slechte wegen en het bezuinigingsbeleid. “Als ik niet bezuinig, kan ik dingen niet financieren. Als het goed gaat, zullen we kijken als we weer verandering kunnen brengen”, stelde de minister. Op de vraag over afvalmanagement, vuilverbranding of een andere aanpak, zei de minister dat er een ministerieel team is om afvalverwerking aan te pakken. Dit team bestaan uit de ministeries van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), Openbare Werken (OW), Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) en Natuurlijke Hulpbronnen (NH). Onlangs heeft het ministerie de terms of reference aangeboden aan de investeerders die bereid zijn om de afvalproblematiek landelijk op te lossen. ‘’Deze investeerders moeten komen met voorstellen. Zij krijgen drie maanden de tijd om alle voorstellen uit te werken. Ze moeten alles uitrekenen en ook wat de output is’’, zei Nurmohamed.

Hij legde uit dat diverse ministeries betrokken zijn: “Als een bedrijf zegt: ‘Ik wil scheiden’, dan is het ministerie ROM erbij. Er zijn afvalbedrijven die plastic opkopen. Als er een voorstel is van een bedrijf dat energie wil leveren, is het ministerie van NH vertegenwoordigd. Over drie maanden hebben we uitgewerkt voorstel dan kunnen we overgaan tot de gunningen om de afvalproblematiek op te lossen.’’ ROS-minister Gracia Emanuel gaf aan, dat in het binnenland er  een ander probleem is. Nurmohamed: ‘’Dat vraagt een andere aanpak. Het is idiotig om van Stoelmanseiland een zak vuil naar Paramaribo te brengen of naar Ornamibo, dus er is een andere aanpak nodig.”

-door Priscilla Kia-

 

More
articles