JURISDICTIE TERZIJDE GESCHOVEN?

De Surinaamse minister van Openbare Werken,  Riad Nurmohamed en zijn Guyaanse ambtgenoot Juan Edghill, hebben gisteren op het ministerie van Openbare Werken, een contract gesloten en ondertekend dat moet worden gezien als de aanhef tot de bouw van een brug over de Corantijnrivier, die de beide landen moet gaan verbinden. Vanaf het aantreden van de regering Santokhi en het bezoek van ons staatshoofd aan Guyana, werd er gelijk met de Guyanezen gesproken over de aanleg van een brug.

De brug waar momenteel met de Guyanezen een overeenkomst over is gesloten, zal naar verluidt, volgens het ‘design build finance operate maintain-model’ gebouwd worden; hetgeen inhoudt dat het bedrijf voor de constructie, het ontwerp, het bouwen, financieren, bedienen  en onderhouden moet zorgen. Behalve de ingewijden van dit megaproject, blijft het natuurlijk wél de vraag wat het contract in zijn totaliteit met de bouwer inhoudt. Het lijdt geen enkele twijfel, dat een dergelijke oeververbinding met het westelijk gelegen buurland, groot voordeel voor beide landen, zal kunnen opleveren. De brug zal ook voor ontsluiting van grote gebieden zorgen. Ook zullen de spin-off effecten voor personen en vooral bedrijven aan beide oevers van de Corantijn, merkbaar worden. Tegen het bouwen van bruggen zowel aan de west- als oostgrens, kan daarom geen bezwaar zijn.

Echter dienen bepaalde zaken goed afgesproken te worden tussen de betreffende landen, alvorens er wordt gebouwd. In het westen hebben we te maken met een Surinaamse rivier, de Corantijn, die over haar gehele lengte en breedte tot het Soevereine Surinaamse territoir behoort, en het daarom van levensgroot belang is en blijft de jurisdictie over de nog te bouwen brug over de Corantijn tot in de finesses juridisch vast te leggen, waardoor geen enkele Guyanees, door bijvoorbeeld financiële participatie bij de bouw, Surinaams territoir kan gaan claimen, laat staan de algehele soevereiniteit over de Corantijn ter discussie zou willen stellen. De regering Santokhi mag op geen enkele wijze, de kwestie van jurisdictie als niet relevant, van de tafel vegen. De gehele Surinaamse samenleving zal het haar op niet mis te verstane wijze aanrekenen, als ze een brug laat bouwen, waarbij de jurisdictie niet voor 100 procent in ons voordeel uitvalt. We hebben dan gisteren wel een overeenkomst met de Guyanezen getekend voor de bouw van een brug en hebben daarbij met geen woord gerept over het vraagstuk van de jurisdictie over de nog te bouwen oeververbinding. De regering zal daaromtrent ten spoedigste rekenschap aan de samenleving moeten geven, wil ze niet op enorm verzet stuiten.

Foto: waterkant.net

More
articles