Biden herstelt historische milieuwet na uitholling door Trump

De Amerikaanse overheid moet voortaan weer de gevolgen voor het milieu onderzoeken voor er nieuwe autosnelwegen, pijpleidingen of andere infrastructuur gebouwd kunnen worden. President Joe Biden herstelt zo belangrijke milieuregels die onder Trump werden afgeschaft. Al sinds 1970 geldt in de VS de National Environmental Policy Act (NEPA), die bepaalt dat de overheid bij grote infrastructuurprojecten, eerst de milieueffecten moet onderzoeken. Maar onder de regering Trump werd de wetgeving vleugellam gemaakt. Veel projecten werden vrijgesteld van het goedkeuringsproces, dat te omslachtig en schadelijk voor de economie zou zijn. Ook met ‘indirecte’ klimaateffecten hoefde geen rekening meer te worden gehouden.

Biden

Afgelopen dinsdag heeft het Witte Huis aangekondigd, dat de belangrijkste beschermingen in de wet, nu weer van kracht worden. Federale agentschappen moeten voortaan rekening houden met de “directe, indirecte en cumulatieve” effecten van hun beslissingen op het milieu. Ook de klimaateffecten moeten voortaan mee beoordeeld worden. Met de stap probeert Biden alsnog zijn milieubeleid door te drukken, ondanks de grote inflatie en energietekorten. Vorige week nog kondigde zijn regering nieuwe olie- en gasvergunningen aan, tot afgrijzen van klimaatactivisten.

Historische wet

De NEPA geldt als historische wet, die veel navolging kreeg in andere landen. In de voorbije decennia gaf hij milieuactivisten en lokale gemeenschappen munitie om schadelijke projecten te stoppen. “NEPA vormt al sinds 1970 het fundament van onze milieuwetgeving”, zegt Rosalie Winn, advocate bij het Amerikaanse Environmental Defense Fund. “De wet zorgt ervoor dat de federale overheid de milieueffecten van industriële projecten zorgvuldig in overweging neemt en geeft gemeenschappen een stem in wat er in hun buurt wordt gebouwd. Deze beslissing is een cruciale stap, die de essentiële waarborgen van NEPA herstelt om huidige en toekomstige generaties te beschermen.” De Amerikaanse Kamer van Koophandel is niet te spreken over de beslissing van Biden en zegt in een reactie: “De NEPA-regels zullen het moeilijker maken om de gasprijzen te verlagen, te investeren in hernieuwbare energie of moderne infrastructuur te bouwen.”

Bron: IPS

More
articles