OPLOSSINGEN DOOR DIALOOG

Het NPS-assembleelid Patricia Etnel van de coalitie, is des duivels op haar coalitiegenoot de VHP, en heeft via haar Facebook account gesteld, niet meer samen te willen werken met de laatstgenoemde partij in de assemblée. Etnel stelt wel tot de NPS-fractie in DNA te willen blijven behoren, maar heeft dus duidelijk stelling genomen tegen de voormelde coalitiegenoot. Etnel stelt zich al enige tijd kritisch op tegen bepaalde beleidsmaatregelen van de regering, die schadelijk zouden zijn voor de Surinaamse samenleving en zeker voor de achterban van haar partij.

Dit zou haar niet in dank zijn afgenomen door de VHP en delen van de achterban, zouden haar met liederlijke taal hebben bejegend. Etnel is zeer ontstemd geraakt na beschuldigingen, dat haar zoon betrokken zou zijn geweest bij de diefstal van een stier uit een weiland van een derde. Etnel vermeent dat deze aantijgingen tegen haar zoon, opgezet zijn door leden van de VHP, om haar gezin te schaden. Etnel is hierbij van mening, dat de VHP haar in diskrediet wenst te brengen en dat pikt ze op geen enkele wijze en heeft daarom besloten, oppositie tegen de VHP in DNA te zullen voeren. Inmiddels heeft de VHP in een verklaring laten weten, totaal niets te maken te hebben met de beschuldigingen geuit tegen Etnel en haar zoon en zich totaal van een zaak betrekking hebbende op de diefstal van een stier, te distantiëren. Mevrouw Etnel is zeer toornig gestemd en heeft dat ook aan de leiding van de NPS laten weten. Zowel de leiding van de NPS als de VHP zal over deze kwestie in beraad gaan, om te bezien wat aan deze frictie binnen de coalitiegelederen gedaan kan worden. Zowel NPS als VHP is ervan doordrongen, dat spanningen binnen de coalitie, een averechts effect kunnen sorteren en deze kwestie met Etnel, kan daarom niet ongemoeid gelaten worden. Het is overigens niet de eerste keer dat er binnen een coalitie in de Surinaamse politiek, grote spanningen ontstaan, die voor een kabinetscrisis  zouden kunnen zorgen. De NPS en VHP zullen in landsbelang en voor de politieke rust, met elkaar moeten praten om verdere polarisatie te voorkomen. Etnel is boos, maar ze weet ook heel goed wat het grotere belang inhoudt en dat is dat van Suriname en zijn bevolking. Ook binnen de Surinaamse politiek wordt de soep niet zo heet gegeten, als ze wel eens wordt opgediend en de leden van de huidige regering weten heus wel, dat een twist en of spanning kan wegebben als er maar de bereidheid is met elkaar te praten. In de komende dagen zal blijken of  de ratio het wint van het irrationele.

More
articles